Eesti Kirikute Nõukogu

Loodu(s)hoid

EKN teema-aasta 2020/2021 oli “Armastame loodu(s)t”, sellega seoses oleme antud alamlehele koondanud mitmed lugemist väärivad artiklid, seisukohad ja sõnavõtud loodushoiu teemadel. Head lugemist!