Eesti Kirikute Nõukogu

Kontakt

Eesti Kirikute Nõukogu
Tehnika 115, 10139 Tallinn

tel: 646 1028 (sekretär-assistent), 
tel: 646 1029 (täitevsekretär)
e-post: ekn(ät)ekn.ee

Arveldusarve pangas
Eesti Kirikute Nõukogu
SEB Pank, a/a
EE10052039486002

Juhtimine

Eesti Kirikute Nõukogu tegutseb oma liikmete volitatud esindajate kaudu ning kõrgeimaks tööorganiks on töökoosolek.

Eesti Kirikute Nõukogu tegevust koordineerib ja esindab president koos asepresidentidega. Töökoosoleku poolt antavate ülesannete täitmist ning igapäevast asjaajamist korraldavad täitevsekretär ja sekretariaadi töötajad. 

Urmas Viilma

President

Philippe Jourdan

Asepresident,
juhatuse liige

Erki Tamm

Asepresident,
juhatuse liige

Vilver Oras

Täitevsekretär

Tuulika Pikksaar

Sekretär-assistent