Eesti Kirikute Nõukogu

Kaplani kutse

Kutse andmine

Eesti Kaplanite Kutseühing (edaspidi EKKÜ) annab alates 29.05.2014 välja järgmisi kutseid:

 1. Kaplani kutse, tase 6
 2. Kaplani kutse, tase 7
 3. Hingehoidja kutse, tase 6
 4. Hingejhoidja kutse, tase 7

Kutse andmine toimub vastavalt Kutseseadusele ning kaplani ja hingehoidja kutsete kutse andmise korrale. Tutvu lähemalt siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/KutS, (link kutse andmise korra failile).

Kutsesüsteemiga saate tutvuda siin: http://www.kutsekoda.ee/et/index

Kutse taotlemine

 1. Kaplani kutse, tase 6. Tutvu kutsestandardiga: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10776564
  Kaplani kutse, tase 6 taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid. Tutvu vajalike andmetega siin: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10523770#kao_fail
 2. Kaplani kutse, tase 7. Tutvu kutsestandardiga: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10776584
  Kaplani kutse, tase 6 taotlemise eelitingimused ja esitatavad dokumendid. Tutvu vajalike andmetega siin: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10523770#kao_fail
 3. Hingehoidja kutse, tase 6. Tutvu kutsestandardiga:  – https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10776604
  Hingehoidja kutse, tase 6 taotlemise eelitingimused ja esitatavad dokumendid. Tutvu vajalike andmetega siin: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10523770#kao_fail
 4. Hingehoidja kutse, tase 7. Tutvu kutsestandardiga:  – https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10776624
  Hingehoidja kutse, tase 7 taotlemise eelitingimused ja esitatavad dokumendid. Tutvu vajalike andmetega siin: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10523770#kao_fail

Kutse taotlemisega seotud dokumentide vormid

 1. Hingehoidja kutse taotlemise avaldus (.doc)
 2. Kaplani kutse taotlemise avaldus (.doc)
 3. Kutse andmise kord (.pdf)* Kutse taotlemise eeltingimused ja kutse andmiseks esitatavate dokumentide loetelu on välja toodud kutse andmise korra peatükis 2.

Kutse andmisega seotud kuupäevad

 • Dokumentide esitamise tähtaeg – 24.11.2023
 • Hindamiskomisjoni suuline hindamisvoor – 05.12.2023 (Hindamine toimub Eesti Kirikute Nõukogu ruumides aadressil Tehnika 115, Tallinn. Kellaaeg lepitakse iga taotlejaga eraldi kokku.)
 • Hindamiskomisjoni otsus – 08.12.2023
 • Kutsekomisjoni otsus – 15.12.2023
 • Kutse taotlejate informeerimine tulemuste kohta ja kutsete edastamine taotlejatele – 18.12. – 22.12.2023

Hind

Kutse taotlemine maksab 60 EUR taotleja kohta.
Kutse taastõendamine maksab 54 EUR taotleja kohta.
Summa tuleb tasuda hiljemalt dokumentide esitamise lõpukuupäevaks.

Panga rekvisiidid:
Saaja: Eestis Kaplanite Kutseühing
Pank: AS SEB Pank
Arveldusarve number (IBAN): EE931010220210101226
Selgitus: kutse nimetus (näiteks Kaplani kutse) ja taseme number (näiteks tase 6)

Kutseühingu kontaktandmed

Aadress: Tehnika 115, Tallinn 10139
Elektronaadress: info.ekku@gmail.com
Kontaktisik: Igor Miller (ühingu juhatuse liige)
Kontakttelefon: +372 524 5927

Kutsekomisjoni liikmed

Ruudi Leinus (Eesti Kirikute Nõukogu)
Avo Üprus (Eesti Kirikute Nõukogu)
Kerstin Kask (EELK Usuteaduste Instituut)
Ago Lilleorg (Eesti Kaitsevägi)
Katri Aaslav-Tepandi (Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Olavi Ilumets (Tartu Vangla)