Eesti Kirikute Nõukogu

Liikmed

Eesti Kirikute Nõukogu asutamine Eesti Kirikute Nõukogu on kristlike kirikute ja koguduste liitude sõltumatu ja vabatahtlik ühendus, et koostöös aidata kaasa Eesti ühiskonna vaimsele arengule kristlike põhimõtete alusel. Eesti Kirikute Nõukogu asutati Kuremäel Pühtitsa kloostris 16. veebruaril 1989. aastal järgmistel eesmärkidel:
„Arvesse võttes Jeesuse käsku jüngritele, et nad kõik üks oleksid (Jh 17:21) ja meie ees seisvaid ühiseid ülesandeid kristliku eluhoiaku, kõlbluse ja eetika kujundamisel, samuti eestimaalaste õiguste kaitsmisel ja soovist ühendada oma jõupingutused evangeeliumi kuulutamisel ja halastustöö tegemisel, otsustame meie, allakirjutanud, luua Eesti Kirikute Nõukogu.”
Allakirjutanud: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku poolt peapiiskop K. Pajula, Vene Apostliku Õigeusu Kiriku poolt metropoliit Aleksius, Evangeeliumi Kristlaste Baptistide poolt vanempresbüter Ü. Meriloo, Eesti Metodisti Kiriku poolt superintendent O. Pärnamets, Seitsmenda Päeva Advendistide poolt vanempresbüter A. Kriisk, Katoliku Kiriku poolt vaatlejana preester R. Õunapuu.