Eesti Kirikute Nõukogu

ARMASTAME LOODUT – EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU TEEMA-AASTA 2020

Kuupäev:

Eesti Kirikute Nõukogu 2020. aasta teema on “Armastame loodut”. EKN liikmeskirikute juhid kinnitavad sellega jätkuvat pühendumust ja üleskutset heamajapidajalikule hoolitsusele kogu loodu eest, mis on saanud alguse armastusest ja suunatud armastusele.

Armastada tähendab tahta koos elada. Looja on kutsunud ellu meid ja kogu loodu kooseksisteerimiseks. Armastusena on tema tahe elada koos oma looduga üle aegade. Armastusele saab vastata armastusega. Nii osutub meie elutunnetuses armastusväärseks ligimene, meile ligi olev inimene, laiemalt aga oma seesmises väärtuses kogu loodu. Issanda aastal 2020 kutsumegi kõiki nii mõtestama kui ka olevaks elama armastavat suhet kogu loodusse.

Kristlaskonnana toetame üle Eestimaa ja selle piiride taga tehtavaid lokaalseid, riiklikke ja kodanikualgatusi, mis aitavad edendada loodu(s)hoidlikku mõtteviisi, elulaadi ja ühistegevusi.Heaks näiteks on siin juba enam kui 180 riigi elanikkonda haarav üleilmne koostöö maailmakoristuspäeva World Cleanup Day teokstegemisel, mis leiab tänavu aset 19. septembril 2020.

Omalt poolt teadvustame EKN teema-aasta raames järgmisi ettevõtmisi:

  • EKN oikumeeniliste projektide konkurss aasta teema fookusega “Armastame loodut”.
  • EKN eetika ja eluväärtuste töörühma ning teoloogiakomisjoni ja ekspertide ühistöös visandatav loodu(s)teoloogiline seisukohavõtt EKN suvisel väljasõiduistungil läbiarutamiseks ja heakskiitmiseks.
  • Loodu(s)hoiu teemaline teoloogiline diskussiooniõhtu Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris 11.03.2020 Tallinnas, kus saavad sõna ja ka sõna sekka öelda nii vastava ala asjatundjad kodu- ja välismaalt kui ka teoloogiatudengid ja huvilised erinevatest kirikutest-kogudustest ja ka väljastpoolt.
  • EKN suvine väljasõiduistung loodusse juunis käsitlemaks ja kinnitamaks ühiseid loodu(s)teoloogilisi lähtekohti ja sihte ning sõnastamaks vastav EKN seisukohavõtt.
  • 2020. aasta sügisel kutsub EKN üles iga-aastase loodu(s)hoiu nädala asemel korraldama poolteist kuud vältavad loodu(s)hoiu nädalad (n.ö creation time https://www.ecen.org/creation-time), mis algab 1.09.2020 ja päädib lõikustänupühal 11.10.2020. Selle aja vältel on kavas aktiivne osalus maailmakoristuspäeval World Cleanup Day 19. septembril 2020 ning koostöös meediakanalitega avalikkusele suunatud kontsertjumalateenistus, kus kantakse ette heliteos Loomisest lootuseni, mille autoriks on tunnustatud helilooja Piret Rips-Laul ja luuletaja Leelo Tungal.
  • Teema-aasta “Armastame loodut” materjalide ja üritusi puudutava info koondamine EKN-i veebilehe vastavale alaleheküljele.
Foto: erakogu