Eesti Kirikute Nõukogu

Eluväärtused ja eetika

Eluväärtuste töösuuna ülesanne on näidata initsiatiivi ühiskonna eetiliste probleemide kristliku käsitluse tutvustamisel ja võimalike lahenduste väljapakkumisel.

Eriline tähelepanu suunatakse raseduse katkemise temaatikale, mille kohta publitseeritakse vastavasisulisi materjale ning korraldatakse õppepäevi ja seminare. Algatatud on raseduskriisi nõustajate koolitamine ja nõustamise projekt Sihtasutuse Väärtustades Elu kaudu. 

Üldhariduskoolides viiakse läbi kooliprogrammi “Minu valikud”. Abieluväärtuste hoidmist ja toetamist toetatakse läbi PREP-paarisuhtekoolituse. Senised toimunud koolitused on saanud väga head tagasisidet.

Karmen Maikalu

eluväärtuste ja eetika töörühma projektijuht
maikalu@gmail.com