Eesti Kirikute Nõukogu

Rahvusvahelised suhted

Eesti Kirikute Nõukogu näeb oma rahvusvaheliste suhete eesmärgina kogemuste vahetamist oikumeenilise tegevuse arendamiseks meil ja mujal.

Eesti Kirikute Nõukogu on Euroopa Kirikute Konverentsi (Conference of European Churches) assotsieerunud liige. Tihedat koostööd tehakse Euroopa rahvuslike kirikute nõukogudega ning Kirikute Maailmanõukoguga (World Council of Churches).