Eesti Kirikute Nõukogu

Oikumeenika

Oikumeenika töövaldkonna ülesandeks on koostöö arendamine ja ühisprojektide arendamiseks võimaluste loomine Eesti Kirikute Nõukogus olevate erinevate konfessioonide vahel.

Selleks edendatakse Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute vahelist teoloogilist dialoogi, korraldatakse regulaarseid projektikonkursse, antakse välja aastapreemiat ning korraldatakse oikumeenilisi jumalateenistusi.

Oikumeenilised aastapreemiad

Eesti Kirikute Nõukogu aastapreemia antakse välja silmapaistvate saavutuste eest oikumeenilistes valdkondades.

Preemia laureaadiks võib saada üksikisik või organisatsioon, kes oma tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses.

Kandidaate võivad esitada kõik Eestis alaliselt elavad isikud. Kandidaat ei saa ennast ise esitada.

Preemia antakse koos tänukirjaga kätte kirikuaasta alguses.

Koguteos “Eesti oikumeenia lugu”

Aastal 2009 täitus 20 aastat Eesti Kirikute Nõukogu asutamisest.

Sellel puhul andis Eesti Kirikute Nõukogu välja Eesti oikumeenilise liikumise kujunemist käsitleva koguteose “Eesti oikumeenia lugu”. Raamat annab hea ülevaate Eesti kristlike kirikute oikumeenilise koostöö arengust ja tänapäevast.

Koguteos on suunatud ühiskonnale eesmärgiga näidata, kuidas kristlikud põhimõtted on loonud pinnase laiapõhjaliseks koostööks Eesti ühiskonna heaks.