eng | est 
 
TÖÖVALDKONNAD
PROJEKTID
 
 
 
 
 

KAPLANAAT

Kaplanaadi ülesandeks on inimeste vaimuliku teenimise korraldamine sekulaarses keskkonnas.

Käesoleval ajal töötavad kaplaniteenistused Kaitseväes, vanglates ja politsei arestimajades, Politsei- ja Piirivalveametis, Muuga Sadamas, mõnes koolis ja haiglates ning hoolekandeasutustes. Kaplanaadis töötavad Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute ordineeritud vaimulikud. 

 

Eesti Kaitseväe kaplaniteenistus
Kaitseväe kaplaniteenistus teenib Kaitseväe ja Kaitseliidu üksuseid ja allasutusi Eestis ja välismissioonidel.

Kaplaniteenistus on Kaitseväe põhieesmärke toetav institutsioon, mille põhiülesandeks on teenida oikumeenilisuse põhimõttele toetudes kõiki kaitseväelasi, kaitseliitlasi ja nende pereliikmeid lähtuvalt nende usulistest vajadustest, sõltumata nende religioossest kuuluvusest või mittekuuluvusest. Kaplaniteenistus teenib ja toetab ka hukkunud kaitseväelaste peresid.

Kaplaniteenistus rõhutab inimese osatähtsust ning eetilisi väärtusi kaitsejõududes.

Kaplaniteenistuse missioon on toetada ja suurendada Kaitseväe kui terviku tõhusust oma põhiülesannete täitmisel, kandes hoolt juhtkonna, isikkoosseisu ja nende perede igakülgse professionaalse usulise ja vaimse toetuse ning nõustamise eest.
 

Vanglate kaplaniteenistus

Vanglate kaplaniteenistuse ülesandeks on kinnipeetavate usuliste vajaduste rahuldamine ja osalemine kinnipeetavate taasühiskonnastamises. Selleks viivad kaplanid läbi usutalitusi ja individuaalset hingehoidu, nõustavad kinnipeetavaid usu- ja eetikaküsimustes ning korraldavad usulise suunitlusega sotsiaalprogramme. Kaplanid viivad läbi ka lepitus- ja nõustamistööd kinnipeetava ja tema lähedaste vahel ning koordineerivad eri kirikute ja religioonide vabatahtlike tegevust. Vajadusel nõustavad kaplanid usuliselt teisi vanglateenistujaid. Vanglate kaplaniteenistuse koosseisus töötavad ka politsei arestimajade kaplanid.


Eesti Meremeeste Misjon
Eesti Meremeeste Misjon on kristlikel alustel töötav mittetulundusühing, mis on suunatud meremeeste ja nende pereliikmete vaimulikule teenimisele ja sotsiaalsele adminsiteerimisele Muuga Sadama Meremeeste Kodus.  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse Kogudus / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 6461028, 5122564, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002
Esileht