eng | est 
 
TÖÖVALDKONNAD

PROJEKTID
 
 

 

KAPLANI KUTSE

Kutse andmine

Eesti Kaplanite Kutseühing (edaspidi EKKÜ) annab alates 29.05.2014 välja järgmisi kutseid:

 1. Kaplani kutse, tase 6
 2. Kaplani kutse, tase 7
 3. Hingehoidja kutse, tase 6
 4. Hingehoidja kutse, tase 7

Kutse andmine toimub vastavalt Kutseseadusele ning kaplani ja hingehoidja kutsete kutse andmise korrale. Tutvu lähemalt siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/KutS, (link kutseseadusele), https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10523770#kao_fail, (link kutse andmise korrale).

Kutsesüsteemiga saate tutvuda siin: https://www.kutsekoda.ee/kutsesusteem/


Kutse taotlemine

 1. Kaplani kutse, tase 6. Tutvu kutsestandardiga: 
  https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/11251573
 2. Kaplani kutse, tase 6 taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid. Tutvu vajalike andmetega kutse andmise korras: 
  https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10523770#kao_fail
 3. Kaplani kutse, tase 7. Tutvu kutsestandardiga: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/11251614
 4. Kaplani kutse, tase 6 taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid. Tutvu vajalike andmetega kutse andmise korras: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10523770#kao_fail
 5. Hingehoidja kutse, tase 6. Tutvu kutsestandardiga:  - https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/11251510
 6. Hingehoidja kutse, tase 6 taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid. Tutvu vajalike andmetega kutse andmise korras: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10523770#kao_fail
 7. Hingehoidja kutse, tase 7. Tutvu kutsestandardiga:  - https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/11251538
 8. Hingehoidja kutse, tase 7 taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid. Tutvu vajalike andmetega kutse andmise korras: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10523770#kao_fail

Kutse taotlemisega seotud dokumentide vormid

 1. Hingehoidja kutse taotlemise avaldus (.doc)
 2. Kaplani kutse taotlemise avaldus (.doc)
 3. Kutse andmise kord (.pdf)

Kutse andmisega seotud kuupäevad

 • Dokumentide esitamise tähtaeg – 10.06.24
 • Hindamiskomisjoni suuline hindamisvoor – 14.06.24 (hindamine toimub EELK Usuteaduste Instituudi ruumides aadressil Pühavaimu 6, Tallinn. Kellaaeg lepitakse iga taotlejaga eraldi kokku).
 • Hindamiskomisjoni otsus – 18.06.24
 • Kutsekomisjoni otsus – 21.06.24
 • Kutse taotlejate informeerimine tulemuste kohta ja kutsete edastamine taotlejatele – 01.07.- 05.07.24

Hind

Kutse taotlemine maksab 158 EUR taotleja kohta.
Kutse taastõendamine maksab 73 EUR taotleja kohta.
Summa tuleb tasuda hiljemalt dokumentide esitamise tähtajaks, s.o. 10.06.24.

Panga rekvisiidid:
Saaja: Eestis Kaplanite Kutseühing
Pank: AS SEB Pank
Arveldusarve number (IBAN): EE931010220210101226
Selgitus: kutse nimetus (näiteks Kaplani kutse) ja taseme number (näiteks tase 6)

Kutseühingu kontaktandmed

Aadress: Tehnika 115, Tallinn 10139
Elektronaadress: info.ekku@gmail.com
Kontaktisik: Igor Miller (ühingu juhatuse liige)
Kontakttelefon: +372 524 5927

Kutsekomisjoni liikmed

Ruudi Leinus (Eesti Kirikute Nõukogu)    
Avo Üprus (Eesti Kirikute Nõukogu)    
Kerstin Kask (EELK Usuteaduste Instituut)    
Ago Lilleorg (Eesti Kaitsevägi) 
Katri Aaslav-Tepandi (Põhja-Eesti Regionaalhaigla)    
Olavi Ilumets (Tartu Vangla)
Aivar Sarapik (Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik)
Vilver Oras (Eesti Kirikute Nõukogu) 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002