eng | est 
 
TÖÖVALDKONNAD

PROJEKTID
 
 

 

Meediatöö

Eesti Kirikute Nõukogu meediatöö eesmärgiks on aktiivselt ja mitmekülgselt ühiskonnaga suhtlemine, selleks et tõsta ühiskonna teadlikkust kristlikku kirikut ja selle õpetust puudutavas. Samuti osaletakse avalikes diskussioonides, andes seeläbi märku kiriku avatud hoiakust ühiskonna suhtes.

Üheks peamiseks väljundiks on aastate jooksul olnud hea koostöö Eesti Rahvusringhäälinguga.

Hommikupalvused ja jumalateenistuste ülekanded
Hommikupalvused jõuavad Eesti Rahvusringhäälingu raadioprogrammidesse Vikerraadio ja Klassikaraadio. Vikerraadio eetris on hommikumõtisklus argipäeviti orienteeruvalt kell 6.32, laupäeviti ja pühapäeviti kell 7.35. Klassikaraadios on palvused iga päev kell 7.15. Hommikupalvused on järelkuulatavad Vikerraadio kodulehel.

Kristlikel pühadel ja Eesti Vabariigi tähtpäevadel toimuvad jumalateenistuste ülekanded Eesti Televisioonis (ülekannete salvestused on kättesaadavad ETV arhiivi kodulehel). Eesti Rahvusringhäälingu raadioprogrammid teevad jumalateenistuste ülekandeid suurematel kirikupühadel: jõululaupäeval, 1. jõulupühal, Suurel Reedel ja 1. ülestõusmispühal Vikerraadio ning Klassikaraadio vahendusel.

Saade Kirikuelu
“Kirikuelu” on Eesti Rahvusringhäälingu raadioprogrammi Vikerraadio saade, kus leiavad kajastamist olulisemad kristlikud päevaküsimused. Saates on tähtis koht ka kiriklike institutsioonide, organisatsioonide ja nähtuste tutvustamisel ning kirikueluga seotud probleemide kajastamisel. Saade on eetris pühapäeviti kell 19.05. “Kirikuelu” on järelkuulatav internetis Vikerraadio kodulehel.

Saatesari Tähendamisi
Saatesari "Tähendamisi" - lühimõtisklused ristiusu ja väärtuste üle - on Eesti Televisiooni eetris pühapäeviti kell 9.00 (kordus on kolmapäeva lõunal). Helgeks, nutikaks ja julgustavaks päevamõtteks saavad sõna kolme eri kiriku või usuühenduse esindajad, nii noored kui vanad, tuntud või vähem tuttavad, mehed ja naised, et tuua nõnda esile kristliku mõtte ühtsust läbi inimeste ja põlvkondade. Kõik saated on järelvaadatavad ETV kodulehel.

Saatesari Ajalik ja ajatu
Eesti Televisioonis oli aastaid pühapäeviti eetris saatesari “Ajalik ja ajatu”, milles astusid üles nii liikmeskirikute vaimulikud kui ka kultuuri- ja kunstiinimesed, teadlased ja teiste eluvaldkondade esindajad. Saatesarja läbivateks teemadeks olid aktuaalsed kiriku- ja ühiskonnaelu ning kristlust tutvustavad teemad. Saatesarja on võimalik järelvaadata internetis ETV arhiivi kodulehel.

Projekt Teeliste kirikud
Projekti eesmärgiks on edastada informatsiooni nii Eestit külastavatele turistidele kui ka kohalikule reisihuvilisele suvisel hooajal avatud Eesti pühakodadest. Projektiga liitunud pühakojad on suvel teelistele avatud argipäeviti. Huvilistel on võimalus astuda üle pühakoja läve ning osa saada kirikuhoonetest õhkuvatest vaimu- ja kulutuuririkkustest. Lähemalt projektist internetis www.teelistekirikud.ekn.ee.

 


 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse Kogudus / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 6461028, 5122564, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002
Esileht