Eesti Kirikute Nõukogu

Veebruarikuu töökoosolek

Kuupäev:

22. Veebruaril toimus Rooma-Katoliku kiriku võõrustamisel Pirita Kloostri ruumides EKNi korraline töökoosolek. Koosoleku põhifookuseks oli 2023. a tegevusaruandega tutvumine ja selle kinnitamine, mille raames kuulati ülevaateid kõikidest EKNi töövaldkondadest. Lisaks räägiti riigi ja kirikute koostöövõimalustest toiduabi hankes, täpsustati EV106 oikumeenilise jumalateenistuse detaile ja muudki.

Foto: Kaisa Tamme