Eesti Kirikute Nõukogu

Hariduse projektide konkursid

Kuupäev:

EKN-i hariduse projektide konkursside statuut

1. EKN-i hariduse konkursid on teoloogilist kõrgharidust pakkuvate õppeasutuste projektide konkurss, konverentside projektide konkurss ja kirjastamise projektide konkurss.

1.1 Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed, teoloogilist kõrgharidust pakkuvad õppeasutused, kristlikud lasteaiad ja koolid, kristlikku kirjandust või usu- või usundiõpetuse õpikuid väljaandavad või välja andmist soovivad kirjastused  ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid.

1.2 Toetuse saamisele ei kvalifitseeru organisatsioonid ja isikud, kes on Eesti Kirikute Nõukogu rahastatud projektide aruande jätnud esitamata või rikkunud oluliselt toetuse eraldamise tingimusi viimase kolme aasta jooksul.

1.3. Projekti tegevuste elluviimisel on kohustuslik viidata Eesti Kirikute Nõukogule kui projekti toetajale, kasutades nähtaval kohal EKN-i logo, esitades sellekohase info ka projekti aruandes.

1.4. Taotluses palutakse esitada järgmised andmed:

*Projekti nimi.

*Eesmärk ja oodatav tulemus.

*Sihtgrupp.

*Ajakava ja kestvus.

*Võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud

*Projektijuhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud/organisatsioonid

*Soovituskiri

1.5 Projekt tuleb saata EKN-i kantseleisse kas ise või EKN-i täitevsekretäri või EKN-i hariduse projektijuhi kaudu.

1.6 Konkurss kuulutakse välja 23.02.2024 ja taotlemise tähtaeg on 13.03.2024.

1.7 EKN-i juhatus otsustab konkursi võitja hiljemalt 1 kuu pärast konkursi tähtaega.

1.8. EKN-i juhatusel on õigus ka konkurssi või konkursi võitjat mitte välja kuulutada.

 

2.Teoloogilist kõrgharidust pakkuvate õppeasutuste projektide konkurss

2.1. Projektikonkursi kogumaht on 1000 eurot.

2.2. Konkursi toimumise info saadab EKN-i täitevsekretär EKN-i liikmeskirikute juhtidele ja

keskustele  EKN-i ning avaldatakse EKN-i kodulehel ja Facebooki lehel.

2.3. Toetuse eesmärk on toetada teoloogilist kõrgharidust pakkuvaid õppeasutusi
3. Konverentside projektide konkurss

3.1. Projektikonkursi kogumaht on 2000 eurot.

3.2 Konkursi toimumise info saadab EKN-i täitevsekretär EKN-i liikmeskirikute juhtidele ja

keskustele avaldatakse EKNi kodulehel ja Facebooki lehel.

3.3. Toetuse eesmärk on toetada kristliku hariduse ja kasvatuse, teoloogia-alaseid ja usundiõpetuse konverentse

 

4.Kirjastamise projektide konkurss

4.1.Projektikonkursi kogumaht on 3000 eurot.

4.2 Konkursi toimumise info saadab EKN-i täitevsekretär EKN-i liikmeskirikute juhtidele ja keskustele  EKN-i ning avaldatakse EKN-i kodulehel ja Facebooki lehel.

4.3.Toetuse eesmärk on toetada usundiõpetuse, kristliku hariduse ja kasvatuse ja teoloogia alaste raamatute väljaandmist.

Kõigi kolme konkursi tähtaeg on 16. märts 2024. 

 

Taotlusvorm (docx) »

Foto: Unsplash