Eesti Kirikute Nõukogu

NELIPÜHA LÄKITUS 2016: ELAME AMMENDAMATU MITMEKESISUSE VAIMUS

Kuupäev:

Ühes vanas kirikupalves öeldakse kõige Looja Vaimule: „Sina, kes Sa oled ammendamatu mitmekesisus.“ Nelipühadel on aeg seda taas meenutada ja kogu Jumala loodu eest tänu tuua.

Kevadises looduses märkame tärkavat elujõudu ja Looja loovuse rikkalikkust. Tema Vaimust inspireeritud inimestes, kogudustes ja kirikutes avalduvad erinevad vaimuannid ja vaimulaadid. Üle inimliku piiratuse kõrgub jumaliku loomingulisuse suurus ja avarus. Samas kogeme kristliku lunastuse ja läkituse suurust. Üksteist täiendades on võimalik elada enamale kui me ise.

Nelipühapäeval toimunu kõnetas ühtaegu juute, roomlasi, araablasi ja teistegi rahvaste esindajaid: „Kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju?“ (Ap 2:11) Vaimuga täidetud inimesi ja nende poolt tänaseni edasi kantud kristlikku missiooni iseloomustab lisaks keelelistele ka rahvuslike, rassiliste, kultuuriliste, sotsiaalsete, poliitiliste, majanduslike ja mitmesuguste psühholoogiliste barjääride ületamine. Pühas Vaimus leiab inimkond oma ühtsuse keset inimlikke erisusi.

Piibel kutsub meid üles olema „usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust“ (Ef 4:3). Jeesus kinnitas: „Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim. Ära imesta, et ma sulle ütlen: Te peate sündima ülalt!“ (Jh 3:6) Oleme kutsutud sündima ja elama Pühas Vaimus. Nii võime luua ning jagada oma parimat. Eesti Kirikute Nõukogu palvetab ja töötab, et see saaks võimalikuks kõigi Eestimaa inimeste heaks.

Õnnistatud Nelipüha!
Eesti Kirikute Nõukogu
12.05.2016 Tallinnas

Foto: erakogu