Eesti Kirikute Nõukogu

EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU JÕULULÄKITUS 2016

Kuupäev:

Armas Eesti rahvas!

Jõulupühade ja algava 2017. aasta eel tuletame meelde mööduvat, pingetest tulvil aastat. Kiidame Jumalat Tema armu, kõige hea ja kordaläinu eest, mida siiski tohtisime kogeda.

Jeesus Kristus tuleb siia pattudesse uppuvasse maailma, et oma sünniga tuua uus seadus, uus armastuse käsusõna. Oma tõotuse järgi asub Ta meisse nagu Jumala templisse, kinkides jõudu armastamiseks. „Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud.“ (Johannese evangeelium 13:34). Nende sõnadega pöördus Issand oma jüngrite ja nende kaudu kogu maailma poole.

Igaüks meist on kutsutud seda Issanda käsusõna tunnistama oma elu ja tegudega. Nii nagu Jumal on näidanud meile tõelise armastuse ja andestuse eeskuju, oleme ka meie kutsutud olema halastajad ja suuremeelsed oma kaasinimeste vastu. Kuna oleme loodud Jumala näo järgi ja Tema sarnaseks, siis peame meile antud Jumala-sarnasust näitama ka oma eluga. Nõnda tajume Jumala kohalolekut ja tegutsemist meie maailmas.

Meie elu on Jumala and. Soovime, et igaüks meist võiks eelseisval aastal enesesse süveneda, meelt parandada ja vaimselt puhastuda. Elu muutub kauniks, kui teeme, mida Jumal meilt ootab, järgides Tema õpetusi, elades püha kiriku liikmena ja hoides au sees esivanemate pärandit. Head teod on need, mis toovad õnnistuse meie ellu.

Oleme vastu minemas elu uuendavale ja uut lootust andvale Pühale, mis kõneleb Jumala kohalolekust. Pöörakem oma pilgud rõõmuga Petlemma hälli poole ja palugem vastsündinud Jõululast, inimeseks saanud Jumalat, et Ta tuleval aastal juhiks meid halastuse, rahu ja sõpruse ning heasoovlikkuse, õigluse ja usalduse teele.

Häid jõulupühi ja õnnistatud uut, 2017. aastat!

Eesti Kirikute Nõukogu

Foto: erakogu