Eesti Kirikute Nõukogu

EKNI ARVAMUS PEREKONNASEADUSE EELNÕU KOHTA

Kuupäev:

Eesti Kirikute Nõukogu edastas 9. mail sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole arvamuse perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta. 

Eesti Kirikute Nõukogu ei nõustu perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga.
Nagu märgitud, ei ole selle algatamine kooskõlas nende õigusaktide ja tavadega, kuidas sedavõrd olulise tähtsusega eelnõusid tuleb koostada ja algatada.
Juhul kui Justiitsministeerium siiski soovib jätkuvalt Eelnõus sisalduvaid teemasid tõstatada, tuleks esmalt lahutada selles abielu mõistet puudutav osa ning kooseluseaduse rakendamist puudutav osa, esitades mõlemad põhjalikumale ja laiemale arutelule ühiskonnas, kusjuures kindlasti on oluline seonduvalt abielu mõiste muutmisega koostada üksikasjalik õigusanalüüs põhiseaduse § 27 sisustamise kontekstis, hindamaks rahvahääletuse vajalikkust kõnealuses küsimuses.

EKN toob oma arvamuses välja 9 punkti:
1. Eelnõu koostamisel ja algatamisel ei ole järgitud õigusaktidest tulenevaid nõudeid ja hea õigusloome tavasid
2. Eelnõu koostamisel ja algatamisel ei ole järgitud nii Vabariigi Valitsuse kui Justiitsministeeriumi tasandil Eesti Kirikute Nõukoguga kokkulepitut
3. Eelnõu seletuskirjas nimetatud kiireloomulisus ei ole põhjendatud
4. Abielu regulatsiooni muutmine ja kooseluseaduse rakendamine ühe eelnõu raames ei ole põhjendatud ega asjakohane
5. Abielu mõiste muutmine vajab põhiseaduse § 27 kontekstis põhjalikku õigusanalüüsi
6. Mõiste „abieluvõrdsus“ kasutamine ei ole sisult korrektne
7. EKN ei toeta samasooliste isikute kooselu riiklikku tunnustamist abieluna
8. Mõjude hindamine, mis puudutab samasoolise paaride lapsendatud lapsi, ei ole seletuskirjas piisav
9. Eelnõu vastuvõtmisest tulenevad tagajärjed usu- ja veendumusvabaduse realiseerimisele

Dokumendiga saab tutvuda siin

Foto: erakogu