Eesti Kirikute Nõukogu

Aprillikuu töökoosolek

Kuupäev:

9. aprillil kogunes siseministeeriumis esimest korda Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu vaheline ühiskomisjon, kus on esindatud kõik ministeeriumid ja EKNi liikmeskirikud. Esimesel kohtumisel arutati ministeeriumide ja kirikute koostöövõimalusi, eriti elanikkonnakaitse küsimustes. Kõik osapooled jagasid senistest ühistöö kogemustest ning samuti ootustest edasisele koostööle.
Tegemist on alalise komisjoniga, mis hakkab kohtuma vähemalt kaks korda aastas. Vajadusel luuakse ka alakomisjone, mille ülesandeks on spetsiifilisemate teemade käsitlemine ja küsimuste lahendamine. Ühiskomisjoni järgmine kohtumine leiab aset sügisel.
Foto: erakogu