Eesti Kirikute Nõukogu

Soome Oikumeenilise Nõukogu esindajad Eestis

Kuupäev:

3. juunil kohtus EKNi juhatus Soome Oikumeenilise Nõukogu esindajatega.
Kohtumine toimus väga sõbralikus ja vabas õhkkonnas. Eesti Kirikute Nõukogu president peapiiskop Urmas Viilma tutvustas külalistele Eesti usulist maastikku, ajalugu ja demograafilist olukorda. Arutati kahe riigi sarnasuste ja erisuste üle. Soome ja Eesti vahel toimub nii nagu enamikes valdkondades ka kirikute vahel tihe koostöö. Palju on sarnasusi, kuid ka ajaloost tulenevaid erinevusi ja võimalusi üksteiselt õppida.
Foto: erakogu