Eesti Kirikute Nõukogu

PÖÖRDUMINE EESTI RAHVA POOLE SEOSES PIIBLI UUE TÕLKE ETTEVALMISTAMISE JA VÄLJAANDMISEGA

Kuupäev:

Alla kirjutatud 30. septembril 2020 Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis.

Käesolev aasta on Piibliaasta. Kirikud, piibliseltsid ja paljud teised organisatsioonid on kuulutanud käesoleva aasta Piibliaastaks, et tähistada ühiselt 1600 aasta möödumist Püha Hieronymuse surmast, kes tõlkis originaalkeeltest ladina keelde täispiibli Vulgata. See tõlge kujunes sajanditeks läänekiriku Pühakirja standardiks ning lääne kristliku kultuuri ülesehitajaks.

Eesti rahvas on ristirahvas, oleme kuulunud enam kui kaheksa sajandit kristlikku kultuuriruumi, mis on kujundanud meie ühiskonna, vaimumaailma, hoiakud ja väärtused. Aastal 1739 ilmus trükist esimene eestikeelne Piibel, mille tõlkimisega alustati juba sada aastat varem ning mille tõlkijaid võis olla eri perioodidel kokku tubli tosin. See saavutus toimis koos hariduse edendamise, seltside ja ühistegevuse arengu, muusika, kirjanduse ja keele arenguga ühiskondliku mootorina, mis kujundas eesti rahva ja kultuuri ning lõi aluse iseseisva rahvusriigi tekkeks.

Kristlikule kultuurile rajatud iseseisev Eesti riik loodi nüüdseks rohkem kui 100 aastat tagasi, meil on oma põhiseadus, lipp ja hümn, mille kolmas salm kõlab:

Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa!

Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista,

mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa!

Meie maa ja rahvas on kristlikku kultuuripärandit hoidnud ning Piiblit kui Jumala Sõna väärtustanud sajandeid. Piibli tõlkimisel on sajandite jooksul osalenud meie kultuuri ja rahva suurkujud: Heinrich Stahl, Johannes Gutslaff, Heinrich Göseken, Andreas ja Adrian Virginius, Anton Thor Helle, Eduard Ahrens, Ferdinand Johann Wiedemann, Villem Reiman, Jaan Bergmann, Harald Põld, Uku Masing, Johannes Aavik, Toomas Paul, Vello Salo ja paljud teised. Ilmunud on mitmeid piiblitõlkeid, viimane aastal 1997. Uuel aastatuhandel on meil kohustus tagada Pühakiri eesti rahvale parimas eesti keeles, mis meid kõiki kõnetab. Tõlkimisel püüame tabada algse sõnumi tähendust selle loomulikul kujul, kasutades kaunist emakeelt, säilitades sihtkeeles tasakaalu traditsiooni ja uuenduslikkuse vahel.

Käesolev aasta on digikultuuri aasta. Uus tõlge tuleb vastavuses kaasaegse tehnoloogiaga, kättesaadavana ja juurdepääsetavana nii trükitud, kuulatavas kui ka virtuaalses vormis, mis kõnetab meid kõigile arusaadavas tänapäeva eesti keeles.

Uue eestikeelse piiblitõlke kui üldrahvaliku ettevõtmise toetamiseks ning selle valmimise tagamiseks moodustame Juubelipiibli koostöökogu. Järgnevatel aastatel toimub mitmeid konverentse, näitusi, seminare, kontserte ja muid Piibli kui eesti rahva tüviteksti väärtustavaid üritusi, millest kutsume lisaks osalemisele ka neid eri vormides ja viisil korraldama.

Kutsume kogu Eesti rahvast piiblitõlke toetamises osalema ning seda oma toetuse kaudu väärtustama, et meil valmiks lähiaastatel Piibli kaasaegne tõlge, et taastada ja tugevdada sajanditele vastu pidanud sidet Piibli kui meie ühe kultuuriallika ning eesti rahva mõtete, sõnade ja tegude vahel.

„Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu rajal!“ Psalm 119:105

 

Pöördumisega ühinenud (nii eelneva allkirjastamisega kui ka allkirjastamisega 30.09.2020):

1. Eesti Piibliselts

2. Eesti Kirikute Nõukogu

3. Rahvastikuminister Riina Solman

4. Riigikogu esimees Henn Põlluaas

5. Peaminister Jüri Ratas

6. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

7. Rooma-Katoliku Kirik Eestis

8. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik

9. Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik

10. Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit

11. Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

12. Eesti Metodisti Kirik

13. Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik

14. Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit

15. Armeenia Apostliku Kiriku Püha Gregoriuse Kogudus

16. Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit

17. Kultuuriminister Tõnis Lukas

18. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps

19. Välisminister Urmas Reinsalu

20. Justiitsminister Raivo Aeg

21. Rahandusminister Martin Helme

22. Sotsiaalminister Tanel Kiik

23. Keeleamet

24. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart

25. Tartu linnapea Urmas Klaas

26. Rae vallavanem Madis Sarik

27. Kambja vallavanem Aivar Aleksejev

28. Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus

29. Tartu Ülikool

30. Tallinna Ülikool

31. EELK Usuteaduse Instituut

32. Kõrgem Usuteaduslik Seminar

33. Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar

34. Piiskopkondlik Misjoniseminar Redemptoris Mater

35. Powerhouse OÜ

36. Eesti Rahvusraamatukogu

37. Kirjandusmuuseum

38. Rahvusarhiiv

39. Tallinna linnaarhiiv

40. Eesti Evangeelne Allianss

41. Avatud Piibli Ühing

42. Eesti Muinsuskaitse Selts

43. Eesti Kirjastuste Liit

44. Õpetatud Eesti Selts

45. Laurentsiuse Selts

46. Eesti Kristlike Erakoolide Liit

47. Eesti Rahvusringhääling

48. Tartu Pereraadio Ühing

49. MTÜ Raadio 7 UCB Meedia

Foto: erakogu