Eesti Kirikute Nõukogu

Põhja-Balti regiooni oikumeeniliste nõukogude üleskutse

Kuupäev:

Armasta oma ligimest

Põhja-Balti regiooni oikumeenilised nõukogud kutsuvad ülesse uuendama oma pühendumust näitamaks armastust ja hoolimist neisse inimestesse, kes põgenevad sõja, õnnetuste ja kannatuste eest. Kutsume oma valitsusi ja ELi institutsioone üles kaitset taotlevaid inimesi väärikalt kohtlema.

Jaanuari lõpus kohtusid Islandil Põhja-Balti regiooni oikumeenilised nõukogud. Taanist, Eestist, Soomest, Islandilt, Norrast ja Rootsist tulnud esindajad jagavad ühist muret oma kodudest põgenema sunnitud inimeste suhtes. Kohtumine langes kokku Palvenädala lõpuga, mille keskmes oli tähendamissõna Halastaja samaarlasest ja Jeesuse manitsus oma jüngritele: Armasta Issandat, oma Jumalat …  ning oma ligimest kui iseennast (Lk 10:27). Kristuse armastus sunnib meid laiendama oma arusaama sellest, kes on meie ligimene ja sirutama oma hoolega enda piiridest kaugemale.

Seda armastuse sõnumit meeles pidades peame tõstma oma häält ja väljendama muret üha piiravamate migratsiooni eeskirjade vastu. Oleme tunnistajateks üha laienevatele narratiividele “teiste” kohta, mis suurendavad lahkhelisid, põlistavad kahjulikke stereotüüpe ja õigustavad ebaõiglaseid poliitikaid. Üha enam on näha püüdeid leida tagakiusu ja sõja eest põgenevate inimeste eest vastutuse võtjaid mujalt kui meie endi keskelt. Me oleme tunnistajaks poliitikate arengutele, mis keskenduvad piiride kaitsele, kuid samas on meie kohus kaitsta lapsi, naisi ja mehi kes otsivad varjupaika. Juba üksi Vahemeres on UNHCR eelmise aasta jooksul teatanud 3760 inimese hukkumisest või kadumisest.

On hädavajalik, et meie, kui Jeesuse järgijad, tuletaksime endale ja oma poliitikakujundajatele meelde ebaõiglust, kannatusi ja võimatuid elutingimusi, milles põgenikud on sunnitud olema. Me vähendame sellega omaenda inimlikkust kui unustame, et igal inimelul on väärtus. Meil on oht muutuda nendeks, kes Jeesuse tähendamissõnas “läksid ringiga mööda” kannatajast, käitudes oma ligimesega ükskõikselt.

Kuid me teame, et ühiskondadena ja kirikutena suudame me enamat: kirikutena olme võtnud vastu saabuvaid ukrainlasi, see tähendab, et võimekus ja suutlikkus on meil olemas. Oleme teadlikud sellest, et massimigratsioon on väljakutseks ühiskonnale. Kuid samas peame meeles pidama, et inimestena ja kristlastena on meie keskseks väärtuseks abivajajate vastuvõtmine.

Seega kutsume oma valitsusi ja ELi üles mitte kaotama silmist neid põhiväärtusi. Me kutsume üles:

  • tagama kaitset vajavate inimeste õigust taotleda asüüli ja ka nende juhtumite põhjalikku uurimist;
  • tugevate meetmete kehtestamist, tagamaks kontrolli ametkondade tegutsemise üle riigipiiridel.

Ärgem unustagem, et meid on kutsutud armastama oma kannatavat ligimest – inimesi, kes põgenevad konfliktide, vägivalla või tagakiusu eest!

Reykjavíkis kogunenud Põhja-Balti regiooni oikumeeniliste sekretäride nimel.

1.veebruar 2024

Emil Hilton Saggau
Taani Riikliku Kirikute Nõukogu peasekretär

Vilver Oras
Eesti Kirikute Nõukogu peasekretär

Mayvor Wärn-Rancken
Soome Oikumeenilise Nõukogu peasekretär

Erhard Hermansen
Norra Kristliku Nõukogu peasekretär

Sofia Camnerin
Rootsi Kristliku Nõukogu peasekretär

Magnea Sverrisdóttir
Islandi Evangeelse Luterliku kiriku oikumeenia juhtivametnik

Foto: erakogu