Eesti Kirikute Nõukogu

Oikumeenilise preemia konkurss 2023

Kuupäev:

OIKUMEENILISE PREEMIA KONKURSS 2023
23.10.2023

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja konkursi oikumeenilise preemia tiitlile

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline preemia antakse silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades.
Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises eluvaldkonnas.

Ettepanekud oikumeenilise preemia kandidaatide osas esitada kirjalikult 8. novembriks 2023 Eesti Kirikute Nõukogule aadressile Tehnika 115, 10139 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: ekn@ekn.ee

Ettepanekus esitada järgmised andmed:
1. kandidaadi nimi;
2. kandidaadi kontaktandmed;
3. kandidaadile preemia andmise põhjendus;
4. lühike kirjeldus kandidaadi elu- ja teenistuskäigust;
5. vähemalt üks soovituskiri.

Kandidaate võivad esitada kõik Eestis alaliselt elavad isikud ja organisatsioonid. Kandidaadiks ei saa ennast ise esitada. Ettepanek peab olema varustatud esitaja aadressi ja telefoninumbriga.
Eesti Kirikute Nõukogu jätab endale õiguse teha kandidaadi kohta täiendavaid järelpärimisi.

Täiendav info:
Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaat
Tehnika 115, Tallinn 10139
646 1028
e-post: ekn@ekn.ee

Foto: Unsplash