Eesti Kirikute Nõukogu

Oikumeeniline preemia 2023

Kuupäev:

Eesti Kirikute Nõukogu andis 14. detsembril Pirita kloostris aasta viimasel töökoosolekul üle 2023.a oikumeenilise preemia Raadio 7 peatoimetajale Helle Aanile. Raadio 7 seob Eesti Kirikute Nõukogu ja selle liikmeskirikutega pikaajaline koostöö oikumeenilisel tasandil, Kristuse sõnumi kättesaadavaks tegemisel.

30 aasta jooksul on Raadio 7 aidanud kujundada Eesti kristlikku meediamaastikku, kajastades erinevate kristlike kirikute sündmusi ja pakkudes dialoogi võimalust erinevate päevakajaliste teemade aruteluks.Ühtlasi tänati palvusel piiskop Tiit Salumäed pikaajalise panuse eest EKNi töösse. Piiskop Salumäe siirdub alates 1. jaanuarist 2024.a emerituuri.

Ühtlasi otsustasid liikmeskirikute esindajad 14. detsembri töökoosolekul, et Eesti Kirikute Nõukogu 2024. aasta peateema on „Meie Isa Palve“. Eesti Kirikute Nõukogu kutsub Eestimaa kirikuid üles leidma võimalusi, kuidas Meie Isa Palvet järgmisel aastal tähtsustada ja eriliselt fookuses hoida.

Foto: Foto: Urmas Roos