Eesti Kirikute Nõukogu

LÄKITUS TAASISESEISVUMISPÄEVA KOLMEKÜMNENDAKS AASTAPÄEVAKS

Kuupäev:

„Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse!“ (Galaatlastele 5:1)

Läkituse terviktekst on lisatud, selles seisab:

“Eesti iseseisvus on paljude põlvkondade töö ja usu vili. Kristlikud põhimõtted on liitnud inimesi armastuses ja osaduses, austuses ja hoolimises, vastutuses ja teenimises. Jumal on võtnud kuulda palveid ja korraldanud nõnda, et „ihus ei oleks lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest” (1Korintlastele 12:25).

Täna vajab Eesti eriliselt seda vundamenti. Ainult sõnum Jumala armastusest aitab meil suureks saada vaimult, kasvatab eneseväärikust ja vabadusaadet ning õpetab meid arvestama teistega.

Tänagem Jumalat, et ta on kinkinud meile kolmkümmend aastat oma riiki uuesti ehitada! Austagem neid, kes on võtnud vastutuse Eesti iseseisvuse eest. Jätkugu meilgi ligimesearmastust ja kodanikutunnet. Pühakiri kinnitab, et Kristuse läbi „ei ole me enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed“ (Efeslastele 2:19).

Soovime kõigile õnnistatud taasiseseisvumispäeva ja tarkust ehitada Eestit!“

Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva raames toimub 20. augustil kell 9.00 – 9.40 oikumeeniline jumalateenistus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Jutlustab EELK peapiiskop Urmas Viilma. Kaasa teenivad Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute vaimulikud.

Jumalateenistus on jälgitav interneti vahendusel https://youtu.be/Eo9FxavTsNk

Foto: erakogu