Eesti Kirikute Nõukogu

Jõululäkitus 2022

Kuupäev:

Armsad eestimaalased!

Taas on kätte jõudnud jõuluaeg. Üks aasta kauneimaid aegu, mil kodud ja linnaruum on kaunistatud. Paljud, nii suured kui väikesed, on täis ootusärevust. On see ehk jõulude taustal taaselustuv inimsüdame kustumatu õnneigatsus?

Meil on seljataga mitmed rasked aastad – Covid pandeemia, sõda Euroopas ja neist kahest  tulenevalt mitmed kriisid, mis meid kõiki mõjutavad. Jõulude saabudes on meil aga südameid ootus ja igatsus – ehk nüüd muutub midagi? See on loomulik, sest meid on loodud nii, et kogu eluaja jooksul igatseme me üha enam ja enam midagi paremat ja ilusamat.

Ööl, mil Jeesus sündis, olid karjased väljal pimeduses oma karja valvamas. Nad süütasid lõkked ja küsisid prohvet Jesaja sõnadega: “Vahimees, on’s veel palju ööd?” (Jesaja 21:11)

Sarnast küsimust on küsinud paljud eestlased erinevatel aegadel, olles siis orjapõlves, võõra võimu okupatsiooni all või Siberisse küüditatutena. Täna elame küll vabas Eestis, kuid ka täna küsivad mitmed meie seast samamoodi, kui vaatavad segadusele  ümbritsevas maailmas.

Aga Jumal on meile kinkinud usu eeskuju nende karjaste ühtse usu näol. Karjased ei väsinud uskumast ka siis, kui nende palve näis haihtuvat külma maailmaruumi.  Aeg sai täis. Jumala armastus sündis siia maailma. Evangelist Johannes kirjutab: “Sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime Tema kirkust  nagu Isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde” (Jh 1: 14)

Sõnum Jumala ainusündinud Pojast Jeesusest, kes kannab ära maailma patu, on rõõmusõnum kõigile maailma rahvastele iga põlvkonna eluajal. Jeesus toob lootust kaduvuse keskel ja ütleb:” Igavene elu on see, et nad tunneksid Sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle Sina oled läkitanud”. (Jh 17:3) See on inimkonnale tehtud kingitus, mille  väärtus on igavene. Jeesus Kristus on see “Sõna, mis sai lihaks ja elas meie keskel…täis armu ja tõde”.

Arm tähendab tänagi Jumala halastust, heldust ja kaastunnet. See on miski, mis valmistab inimestele rõõmu. Nõnda siis, kui me elame ebakindlas  maailmas mitmete hirmude keskel, on meil ometi üks tõeline rahu ja rõõmu allikas. “Aga ingel ütles neile: “Ärge kartke!” sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.” (Lk 2: 10-11).

Rahu ja rõõmu jõuluajaks Issanda aastal 2022!

Foto: erakogu