Eesti Kirikute Nõukogu

EUROOPA KIRIKUTE KONVERENTSI PEAASSAMBLEE EUROOPA KIRIKUTELE JA RAHVASTELE

Kuupäev:

„… te peate olema minu tunnistajad …“ (Apostlite teod 1:8)

Idast, läänest, põhjast ja lõunast rändasid Euroopa Kirikute konverentsi liikmeskirikud Euroopa ristteele. Tulime nägemuse ja lootusega Euroopa tuleviku jaoks.

Tulime kokku Serbias, olles tänulikud ja õnnistatud meid võõrustavate kirikute külalislahkusest ning mõistes nende raskusi. Kogunesime Euroopa jaoks heitlikul ajal, mil paljud kannatavad inimväärikuse kaotuse, ärakasutamise, puuuduse ja võimu kuritarvitamise all.

Doonau kallastel Novi Sadis, kus sillad sõja ajal hävitati ja rahu ajal taastati, ühinesime palves. Tõime kaasa oma janu õigluse järele; oma sügava mure inimeste, oma maailmajao ja oma maailma pärast. Tulime, et kuulutada evangeeliumi meie Issandast Jeesusest Kristusest, tervenemise ja rahu toojast.

Kinnitame, et oleme kuulnud Kristuse käsku olla Tema tunnistajad, ning eelistame elada lootuses. Kristust ennast järgides tõotame olla sillaehitajad usu ümbermuutva väe abil. Elava tunnistusena usust vastame Kristuse kutsele ja kuulutame, et:

me tunnistame Kristust,

kuulutades, et Kristus pakub maailmale päästvat armastust ja armu;
tulles kokku, et tunda rõõmu oma oikumeenilisest osadusest ning võtta selle rikkuse vastu kui Jumala kingituse meile;
kinnitades, et iga inimene on loodud Jumala näo järgi ja Jumala sarnaseks ning seetõttu on tal sünnipärane inimväärikus;
olles kaasav kogukond, mis taotleb meeste ja naiste hüvangut ning võtab vastu igasuguste võimete ja läbielamustega inimesi;
olles põlvkondadevaheline kogukond, mis väärtustab hääli noortelt, kes on mitte ainult meie tulevik, vaid ka olevik;
viljeldes solidaarsust oma vendade ja õdedega Kristuses Euroopas ja kaugemal;

me teenime Kristust, taotledes ja viljeldes õiglust,

veendes üksikisikuid, asutusi ja kogudusi töötama vägivalla, tagakiusamise ja diskrimineerimise lõpetamise nimel, kaitstes usu- või veendumusvabadust;
taotledes lepitust ja konfliktide rahumeelset lahendamist;
toetades, võimestades ja kuulates inimesi, kes on vaigistatud või marginaliseeritud meie kogudustes, meie kogukondades ja meie maailmas;
hoolitsedes Jumala loodu eest ning töötades keskkondliku ja klimaatilise õigluse ning meie planeedi kestliku tuleviku nimel;

me teenime Kristust, pakkudes ja võttes vastu külalislahkust,

võttes helde meelega vastu mistahes usku või veendumustega põgenikke ja võõraid;
astudes dialoogi, rääkides oma kristlikust usust ja õppides üksteiselt;
tõstes häält lahkmeelest, kõrvaletõrjumisest ja marginaliseerimisest ülesaamiseks ning kaitstes inimõigusi ja sotsiaalmajanduslikku õiglust kõikide suhtes;
mõistes külalislahkust, mida Jumal on meile osutanud loodud maailmas, ning tehes tööd loodu terviklikkuse nimel.

Kutsume oma liikmeskirikuid ja kõiki inimesi üles kujundama koos meiega Euroopat, kus ehitame sildu kõikide hüvanguks meie maailmajaos ja maailmas.

Kuulutagem üheskoos, et „oleme Sinu tunnistajad“.

Euroopa Kirikute Konverents 2018

15.06.2018

Foto: erakogu