Eesti Kirikute Nõukogu

EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE EESTI VABARIIGI VALITSUSE POOLE

Kuupäev:

Abortide arvu vähendamisest ja eesti rahva reproduktiivtervisest

Tänades Eesti Vabariigi Valitsust aastatepikkuse meeldiva ja viljaka koostöö eest, avaldame toetust Eesti Vabariigi Rahvastikuministri Paul-Eerik Rummo algatusele abortide arvu vähendamisel.
Eesti Kirikute Nõukogu tunnustab rahvastikuministri poolt väljatoodud seisukohta, et igakülgselt läbikaalutud otsustusprotsessi toetav ja sündimata lapse õigusi käsitlev nõustamine abordieelses situatsioonis võib olla üks lahendusi eestlaste püsimajäämisele.

Inimelu on püha selle algusest lõpuni

Iga inimene on loodud Jumala näo järgi – see annab talle asendamatu väärtuse, väärikuse ja pühaduse. Juba viljastumisel saab tekkiv inimelu unikaalse geneetilise koodi. Emaüsas kasvava lapse elu on esimeses, kõige kiirema arengu faasis ülimalt haavatav. Sündimata lapsed vajavad kaitset ja neil on inimese põhiõigus – õigus elule.
Ajalugu on tõestanud, et ühiskond, mille liikmed ei oma austavat suhtumist inimelusse selle terviklikkuses, omab tendentsi kahandada austust elu suhtes selle mõlemast otsast – algusest ja lõpust. Inimelu hinnatakse siis üksnes selle järgi kui palju ta käesoleval hetkel ühiskonnale toota suudab. Kasutades tarbimisühiskonnale omast ekvivalenti inimelu hindamisel, kaugenetakse võõrandamatust inimväärikusest ja inimõigustest, mis juurdununa Lääne ühiskonda läbi kristliku kultuuriloo, on sätestatud ka 1948. aastal koostatud ÜRO Inimõiguste Deklaratsioonis.

Inimesele on antud valikuvabadus

Tänapäeval valitseb topeltmoraal, mis on jätnud naised üksinda otsustamaks järeltulija elu või surma üle, rüütades seda näiliselt positiivse isikuvabaduse sildiga, kuid hiilides vaikimisi kõrvale kogukondlikust vastutusest sündiva elu ees.
Inimeseksolemisega kaasneb vastutus oma valikute tagajärgede eest. Seetõttu on igal inimesel õigus saada teavitatud võimalikest tagajärgedest, mis erinevate valikutega paratamatult kaasnevad. Lapse vanematele on oluline otsustusprotsessi käigus saada teadlikuks abordi meditsiinilistest, psühholoogilistest ja bioeetilistest aspektidest.
Lisaks teavitamisele näeme vajadust mitte üksnes formaalmeditsiinilise, vaid ka inimlikku tuge pakkuva ja alternatiivsetele lahendustele viitava sisulise nõustamise järele.

Kuidas pöörata abordid sündideks?

Eesti Kirikute Nõukogu peab taunitavalt lühinägelikeks hoiakuid, mis tõmbavad paralleele Eesti rahva reproduktiivtervise positiivsete arengusuundade ja rasestumisvastaste vahendite oskusliku kasutamise vahel. Meditsiin ei saa kunagi omada lõplikku kontrolli elu tekke üle.
Rõhutades Rahvastikuministri Paul-Eerik Rummo seniseid saavutusi pereelu väärtustamise suunas, samuti laste sündimisel ja lastega perede toimetuleku tagamisel ning täisväärtusliku elustiili propageerimisel, avaldame toetust algatusele, mis pakub kriisi sattunud tulevastele vanematele toetavat nõustamist. Tunnustame ka vajadust väärtustada meest isarollis tema kaasamisega nõustamisele.
Kutsume Eesti Vabariigi Valitsust üles astuma ühtseid samme tagamaks Eesti ühiskonna eluterve areng. Seda muuhulgas ka lahenduste leidmisel – kuidas hoida kõrgel inimelu tingimusteta väärtustavaid põhimõtteid.

Eesti Kirikute Nõukogu
16.06.2005

Foto: erakogu