Eesti Kirikute Nõukogu

EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU NELIPÜHA LÄKITUS 2015

Kuupäev:

Armsad kaaskristlased ja kaasmaalased!

Eesti Kirikute Nõukogul on rõõm tervitada teid Nelipühade puhul, mil tähistame Kristuse kiriku sünnipäeva, meenutades tõotatud Püha Vaimu läkitamist apostlitele. See Vaim on pannud liikuma, innustanud ja ühendanud  miljoneid  läbi ajaloo kõikjal maailmas. Ka meie armsal Maarjamaal, mille kaheksale sajandile on pühendatud tänavune teema-aasta. Selle Vaimu pitseriga on märgistatud meie kultuur ning nõnda oleme  kõik osalised sellel sünnipäevapeol.

Meie ümber on palju sotsiaalseid, eetilisi ja poliitilisi probleeme. Tänane maailm on tulvil konflikte, vastuolusid ja pinget, hirme ja usaldamatust. Väga paljud kogevad seda oma igapäevaelus. Ikka enam saab selgeks, et pole olemas majanduslikku või seadusandlikku imevitsa, millele võiksime loota. Kuigi materialism näib suretavat vaimu, kasvab üha enam vaimunälg ja otsitakse elu sügavamat, vaimset palet. Ilusa näitena võib nimetada kasvõi üleilmset huvi Arvo Pärdi „Aadama Passiooni“ vastu.

Nelipühad kõnelevad olulistest asjadest: Kõigepealt vaimuosadusest. Pühakiri räägib, et esimestel kristlastel „oli üks  süda ja üks hing.“ Erinevate kirikutena kogeme seda ka täna. Sellist üht südant vajab nii kodu kui kogukond. See tähendab aga avatud osadust, sest pühakiri kutsub hoolitsema ka võõra eest ning vastu võtma kodutuid. Püha Vaim annab vaimujõu kanda üksteise koormat. Ning mis tähtsaim: Nelipühad innustavad kuulutama evangeeliumi ja kutsuma inimesi Kristuse juurde.

Kirikutena palvetame me üheskoos, et Jeesuse Kristuse päästev vägi uuendaks nii inimest kui maailma, kujundaks elamisväärsemat ja õnnelikumat ühiskonda. Mida ei suuda võim, suudab Jumala Vaim! Jumala halastusest ja armastusest inspireeritud rahval on alati tulevikku! Eesti Kirikute Nõukogu soovib kõigile rõõmsat ja õnnistatud Nelipühi!

Nelipüha oikumeenilise jumalateenistuse teleülekannet Pirita kloostri kabelist on võimalik vaadata Eesti Televisiooni vahendusel pühapäeval, 24. mail kell 14.50. Jutlustab Eesti Kirikute Nõukogu president Andres Põder, kaasa teenivad Pirita kloostri vaimulik isa Vello Salo ja Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad.

Eesti Kirikute Nõukogu
22.05.2015 Tallinnas

Foto: erakogu