eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU KUULUTAS VÄLJA OIKUMEENILISTE PROJEKTIDE KONKURSI

Projektikonkursi eesmärgiks on anda võimalus laiemale ringile inimestele edendada 2013. aastal oikumeenilist tegevust Eesti ühiskonnas. 

Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid. 

Taotluses palume esitada järgmised andmed: 

1. Projekti nimi. 

2. Eesmärk ja oodatav tulemus. 

3. Sihtgrupp. 

4. Ajakava ja kestvus. 

5. Võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud. 

6. Projekti juhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud/organisatsioonid. 

7. Soovituskiri. 

 

Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2013. 

Taotluse vormi leiate käesoleva uudise lõpust rtf-failina.

 

Taotlused esitada paberkandjal aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139 või e-postiga ekn(ät)ekn.ee 

 

Täpsem info:

ekn(ät)ekn.ee

646 1028

51 22 564

 

Projektitaotluse vorm 2013 (.rtf) »


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002