eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU ESINDAJAD KOHTUSID PEAMINISTER ANDRUS ANSIPIGA

Peaminister Andrus Ansip võttis eile, 13. detsembril vastu Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) delegatsiooni koosseisus president piiskop Einar Soone, asepresidendid piiskop Philippe Jourdan ja pastor Joosep Tammo ning täitevsekretär pastor Ruudi Leinus.
 
EKN väljendas peaministrile tänu senise hea koostöö eest, mis on ennast nii riigi kui ka kirikutasandil õigustanud.
 
Toimus arutelu mitmete Eesti ühiskonda ja kirikuid puudutavate teemade üle.
 
EKNi poolt tunnetatakse vajadust välja töötada uus kirikute ja koguduste seaduse eelnõu. Pöörati tähelepanu nii riigi kui ka EKNi ühisele eesmärgile tugevamalt kaitsta ja väärtustada perekonda. EKN peab äärmiselt oluliseks teha koos riigiga ühiseid jõupingutisi, selleks et väärtustada ja tähtsustada abielu ja perekonda Eesti ühiskonnas.
 
Käsitleti kirikute kaasamist struktuuriprojekti “Eesti kultuuripoliitika arengusuundade aastani 2020” väljatöötamisse, kuna kirikud sakraalhoonete ja Muinsuskaitse mälestistena on riigile olulised partnerid Eesti kultuuripoliitikas.
 
EKN pidas vajalikuks jätkata riikliku programmiga “Pühakodade säilitamine ja areng”. Ühtlasi väljendati valmisolekut enam kaasa aidata kohalike omavalituste ja koguduste koostöö küsimustes.
 
Viimaks jagati informatsiooni 2012. aastal toimuvast üle-eestilisest oikumeenilisest projektist HeartBeat, mille keskmeks on palve Eestimaa ja rahva pärast. Kogu aasta vältel toimuvad erinevad sündmused, laagrid, kontserdid ning seminarid päädivad 24.- 28. juulil aset leidva HeartBeat nädalaga Tallinnas.
 
Eilsel kohtumisel kinnitasid nii EKNi kui valitsuse esindajad, et riigi ja kiriku vahel valitsevad usalduslikud suhted.

Info:
Ruudi Leinus

Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär
e-post: ruudi.leinus(ät)ekn.ee

tel 646 1028


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002