eng | est 
  Uudised
 
LOODU(S)HOIUNÄDAL 3.-10. OKTOOBRIL
28.09.2021

Eesti Kirikute Nõukogu kutsub Eestimaa kogudusi üles pühendama oktoobri esimese nädala ning 10. oktoobri jumalateenistused loodu(s)hoiu temaatikale.

Kristlike koguduste loodu(s)hoidlikud tegevused on tänase maailma ökoloogilise kriisi kontekstis võimas tunnistus Jumala armastusest ja hoolest oma loodu vastu. Kogu elu oma komplekssuses püsib üksnes Jumalas ja Jumala rahva ülesanne on kehastada jumalikke elu-hoidvaid suhteid kogu loodu jaoks.

Eesti Kirikute Nõukogu poolt aastate jooksul kogutud loodu(s)hoiuteemalised materjalid on kogudustele abiks jumalateenistuste sisustamisel ning praktiliste ideede leidmisel ja teostamisel:
http://www.ekn.ee/sisu.php?lehe_id=13


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002