eng | est 
  Uudised
 
RAHVASTIKUMINISTER RIINA SOLMANI TERVITUSKÕNE TÄNUJUMALATEENISTUSEL KEILA MIIKAELI KIRIKUS 16. JUUNIL
17.06.2020
Foto: Urmas Roos

Tänase päeva algussalmiks valisin loosungisalmina Jeremija 2:17: Eks sa ise ole seda enesele teinud, hüljates Issanda, oma Jumala, siis kui ta saatis sind teekonnal?

Meie tänasele üritusele Jeremija 2. peatüki sõnum nagu ei sobikski, sest selle teema on tänamatus ja uskmatus, mitte tänu ja usaldus. Usalduse heaks näiteks on read 23. psalmist mul pole millestki puudust. Selle ütlemine nõuab enne kõike usaldust Jumala vastu! Ja ka täna rõhutan ma neid sõnu. Kreeka keeles on üks ja seesama sõna usul ja usaldusel so pistis, rõhutan, seesama sõna, mis usk. Usaldus on mõistmine, kuidas asjad tegelikult on, ning pühendumine sellele igapäevaselt.

Meie näeme ja tajume oma meeltega vaid väikest osa heast ja kurjast ning see takistab meil mõistmast suurt pilti. Meie tänapäeva valdav perspektiiv on sekulaarne, kus ei olegi ette nähtud kohta Jumalale ning kus valitseb tänamatus ja uskmatus. Sellises vaates on mure ja heitlik meel täiesti asjakohane. Meil kristlastena on siin vaade erinev: me ei pea muretsema ega kartma, vaid tegema, mis Jumal tahab. Mõte ära karda on Uues Testamendis kirjas ligi 100 korda ning see ei ole ainult mõte, vaid käsk.

Eestit on koroona kui terviseoht paljude teiste maadega võrreldes vaid õrnalt puudutanud. Muidugi on olnud seegi valus: sajad on kannatanud, kümned jätnud elu. Löögi on saanud majandus, mis on tähendanud ootamatuid majandusmuresid, töötust ja võlgu ja puudust. Piirangud meie elus, mis ei ole lasknud meil vanaviisi jätkata, on tekitanud pingeid, üksteise süüdistamist ja vaenu.

Meil on kriis, mida ei ole mõtet raisku lasta, elada saab teistmoodi – nimelt paremini. Siin on kirik see, kes on kutsutud ja seatud tegutsema nii otse kui ka digimaailmas, pakkudes uusi väärtusi, uut elu, teadmist, et oled hoitud.

Meie oma nähtava maailma tunnetusega ei oska hoomata kõiki neid ande, mida kirikud ja kogudused pakuvad: eestpalved ja vaimulik juhtimine, vaimsete probleemidega tegelemine ning igapäevane armastust täis töö. Kirik on maa soolaks, küünlaks, mida ei panda vaka alla. Kuulutuseks ja rõõmusõnumiks on just praegu õige aeg, kui inimesed otsivad uut tasakaalu. Muide, viimase kahe nädala jooksul on Piibli ingliskeelsetest andmebaasidest otsitud kõige enam järgmisi teemasid: tapmine ja vägivald, protest ja kättemaks, lõpuajad, seadusetus ja võrdsus, rass, armastus ja vihkamine, vastustamine, õiglus ja rõhumine, juhid ja ühtsus. Otsijad ei ole olnud ainult õpetatud teoloogid ja usuinimesed, sest 50 kõige sagedasema otsisõna osas on ka näiteks sõna politsei, mida Piiblist vaevalt leida õnnestub.

Meie põhitähelepanu peab siiski olema Eestil ja meie lähikonnal, ligimestel. Nende toetamisel ja abistamisel oleme töötanud koos kirikute ja kogudustega. Koostöö meie vaimulike juhtidega on olnud rikastavaks teekonnaks, kus koosmeel ja kannatlikkus on valdav. Jumal töötab meie südamete ja mõtetega. Selle tegevuse viljad ei ole kõik nähtavad siin ja praegu, kuid vaevalt on kahtlust selle töö vajalikkuses.

Mul on heameel, et meil õnnestus ka riik ja Valitsus kaasata selle suures osas nähtamatu töö toetamisse, moodustab ju usklikkond väga suure osa kodanikuühiskonnast, kogukondlikust lähenemisest, kogukondade elust. Olen tänulik, et valitsus on toetamas meie usulisi teenijaid raskel hetkel ka rahalise panusega, hoolitsedes kirikute ja koguduste sotsiaalsete tegevuste jätkusuutlikkuse pärast. Sellesse, et arendada meie koguduste digivõimekusi, jõuda ka nendeni, kes tervise, reisimise või muu põhjuse tõttu pühapäevastele teenistustele osalema tulla ei saa, on see kaasajaga ühte jalga astumiseks lausa vajalik arendus. Olen tänulik ka selle eest, et saime kriisi ajal levitada meie kirikute kristlikku sõnumit teleülekannete kaudu. Seda, mis sai tehtud, ei ole palju, kuid olen kindel, et teie töö, meie kirikujuhtidest lihtkristlasteni, muudab ka vähese õnnistuseks.

Olen väga tänulik Eesti Kirikute Nõukogule kui heale koostööpartnerile, olen tänulik EELK peapiiskopile, kõigile piiskoppidele ning kõigi konfessioonide usujuhtidele suurepärase, toetava ja äärmiselt mõistliku koostöö eest raskel hetkel, raskel viiruse kriisi ohjamise ajal, kui inimesed olid mures ning vajasid teie hingelist tuge. Kirik ja kogudused olid tugevad ja võime Eesti kristlaskonna üle selles osas rõõmu tunda.

Olge hoitud, jaksu ja õnnistust!


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002