eng | est 
  Uudised
 
RAHVASTIKUMINISTER RIINA SOLMANI SELGITUSED AVALIKE JUMALATEENISTUSTE OSAS KEHTINUD PIIRANGUTE LÕPETAMISE OSAS
06.05.2020

Eile (05.05.2020) kehtestas Vabariigi Valitsus oma korraldusega nr 143, et avalike kogunemiste osas kehtestatud piirang ei kehti alates 10. maist 2020 avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimisel, kui järgitakse peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piiranguid, s.o 2+2 reeglit ja tagatud on desinfitseerimis-vahendite olemasolu.

See piirangu kaotamine seab eelkõige koguduste juhatustele ja vaimulikele, aga samuti kirikuvalitsustele vastutuse, et pühakodades oleks tagatud kõik meetmed, mis on vajalikud nakkuse leviku tõkestamiseks (st 2+2 nõude täitmine ja üldkasutatavate pindade desinfitseerimine).

2+2 nõue tähendab liikumisvabaduse piiranguna järgmist:

1) keelatud on avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada;

2) tuleb hoida siseruumides (välja arvatud isikute kodudes) ja avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades, mille all mõeldakse eelkõige kauplusi, väliseid mängu- ja spordiväljakuid, randu, promenaade, tervise- ja matkaradu, parke, ühissõidukeid, teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.

Seega tuleb kogudustes juba aegsasti hästi läbi mõelda kõik tegevused, kuidas taas teenistusi jätkates kaitsta koguduseliikmete ja teiste pühakodasid külastavate inimeste tervist, st et kui pühakodades ei ole võimalik koguduseliikmete vahemaad reguleerida paigaldatavate toolidega (st kui kirikuhoones on statsionaarsed pingid), siis leitaks võimalus nt märgistada pinkidel istekohad (2m vahekaugus) ja/või paigalda nähtavale kohale vastavad juhised.

Samuti soovitame vaimulikel julgustada koguduseliikmeid kandma isikukaitsevahendina näomaski ning vältima füüsilisi kontakte jumalateenistuste käigus (nt rahutervituse ajal käesurumisel asemel piirduda vastastikuste kummardustega).

Enne 10. maid palume koguduste vaimulikel ja juhatustel edastada oma koguduseliikmetele kõiki võimalikke suhtluskanaleid kasutades meeldetuletus, et vaatamata jumalateenistuste osas kehtinud piirangu lõppemisele kehtivad jätkuvalt need piirangud:

  • inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus, ei tohi alates diagnoosimisest kuni tervenemiseni kodust lahkuda;
  • see piirang kehtib ka nendega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele inimestele.

Praegust olukorda tuleb käsitleda mitte ainult lähituleviku aspektist, vaid ka pikemas ajalises vaates, sest selle viiruse põhjustatud uue tegelikkusega tuleb meil õppida koos elama.

 


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002