eng | est 
  Uudised
 
KOGUDUSED SAAVAD SOTSIAALSE MÕJUGA TEGEVUSTE JÄTKAMISEKS JA KOGUDUSTE MAJANDUSLIKE RASKUSTE LEEVENDAMISEKS TOETUST
27.04.2020
Foto: Siseministeerium

Usulistele ühendustele eraldatavaid sotsiaaltoetusi, mida jagatakse ülemaaliste koguduste kaudu, on kokku 2 miljonit eurot. Toetust antakse eriolukorrast põhjustatud majanduslike raskuste leevendamiseks, et kirikud ja muud usuorganisatsioonid saaksid kriisiolukorras jätkuvalt inimesi toetada. Usulistele ühendustele toetuse jagamise põhimõtted on heaks kiidetud valitsuskabineti poolt.

„Paljud inimesed on harjunud raskustes just kirikutest abi otsima. Kirikud ja kogudused pakuvad vaatamata eriolukorrale hingetuge ja abi, jätkuvad hädavajalikud kombetalitused, töötavad ka supiköögid ning jagatakse riide- ning toiduannetusi. Samas on kirikutel tavapäraste sissetulekute saamise võimalused olulisel määral ära langenud. Seega on igati mõistetav, et sarnaselt teiste sektoritega toetab riik ka usulisi ühendusi. Riigipoolse toetusega saavad kogudused katta sotsiaalsete tegevustega seonduvaid kulusid, et tagada eriolukorras inimestele abi,“ ütles Solman. 

Sotsioloogiliste uuringute põhjal on kirikud inimeste murede lahendamisel eesliinil, kelle poole abi saamiseks pöördutakse. Koroonapiirangud senistele töövormidele ning suhtlusviisidele, mis kirikute tööd oluliselt mõjutavad, on nõudnud kiiret üleminekut uutele suhtluskanalitele ja abistamisvõimalustele.

Minister lisas, et paljudel suurematel kirikutel on üle Eesti koguduste võrgustikud, mis tagavad ülemaalise toimimise ja koordineeritud tegevuse ka regionaalsest aspektist. „Maakondades tegutsevatesse siseturvalisuse nõukogudesse on kaasatud vaimulikud, kohalikud kirikud ja kogudused tegutsevad hingehoiu- ja sotsiaalvaldkonnas mitte ainult oma koguduse, vaid laiemalt kogukonna heaks. Hinnatud on hingehoiutöö kristlikes hoolekandeasutustes, turvakodudes, haiglates, kaplanaaditöö kinnipidamisasutustes, politseis, kaitseväes, koolides, haiglates ja hoolekandeasutustes, kriminaalpreventsioon ning mitmesugune rehabilitatsioonitöö, samuti õppetöö kristlikes haridusasutustes,“ rääkis Solman.

Toetust võib maksta usulisele ühendusele, mis on kantud usuliste ühenduste registrisse, võttes arvesse selle laiemat sotsiaalset mõju ühiskonnas. Sihistatult on planeeritud raha tegevustele, mis on suunatud raskemas olukorras olevate inimeste aitamisele. Toetuse abil saab usuline ühendus luua ka paremaid võimalusi interneti teel vaimulike teenuste osutamiseks, mille jätkusuutlikkus on oluline nii kriisiolukorras kui ka selle järgselt. Eriolukorrast tulenevate kahjude vähendamiseks välja töötatud usuliste ühenduste toetusmeetme suuruseks on 2 miljonit eurot ning selle jagamispõhimõtted kehtestatakse valitsuse üldmääruse alusel rahvastikuministri määrusega. Toetuse saamiseks tuleb usulisel ühendusel esitada Siseministeeriumile vajaduspõhine taotlus ja selle vaatab läbi rahvastikuministri poolt moodustatav komisjon. 

Eestis on 595 usulist ühendust, milleks on kirikud, kogudused, koguduste liidud ja kloostrid.

Allikas: Siseministeeriumi 27.04.2020 pressiteade


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002