eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU JÕULULÄKITUS 2018

Armastus teeb imet

Jõulud vastavad inimese kahele põhivajadusele – armastada ja olla armastatud.

Laps rõõmustab, kui suudab ema näole omavalmistatud kingitusega naeratuse tuua. See on lihtne näide sellest, kuidas armastuses tehtud teoga muutub maailm. Väikese inimese lihtsa teo läbi valataks justnagu armastust ilma juurde.

Öeldakse veel, et „armastus katab kinni pattude hulga“ (1 Pt 4:8). Pärast meile tehtud heategu on tõesti raske jääda pahuraks. See tähendab, et väheneb maailmas oleva kurja hulk ning kurjusest sündida võivad tagajärjedki. Piibel ütleb: „Võida sina kuri heaga,“ (Rm 12:21). See  pole siis mõeldud üksikutele pühakutele eneseületamiseks, vaid kõigile antud võimalus rahuldada üht oma põhivajadust – armastusega kellegi silmadesse rõõm tuua, vaenulise inimese põlgus meeldivaks üllatuseks pöörata. Jõulud annavad selleks suurepärane ajendi.

Laps julgeb armastada, kui armastuse keeles rääkimise on vanemad loomulikuks elanud, kui tal pole hirmu ebaõnnestumise või eemaletõukamise pärast. Siiski on vahel raske kuulata jõululugu armastavast Jumalast, kui elukogemuste haavad veel kibedat valu teevad, kui lein ei näita lahtumist. Suured sõnad hingekitsikusse ei mahu.

Ometi on alati neid, kes siiras headuses tee leiavad. Nii tuleb meie juurde ka Jumal. Ta tuleb sinna, kus meie oma murega oleme.

Jumala Poeg, Jeesus, sünnib kitsukesse loomalauta. Ta sünnib Maarja ja Joosepi hingekitsikusse. Aastaid hiljem on evangelist Johannes sõnastanud selle sündmuse järgmiselt: „Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.“ 1 Jh 4:9. Selle sündmuse kajal on mõju siiamaani.

Armsad Eesti inimesed, palume üksteise eest Jumalat, et näeksime armastust imet tegemas - meis ja meie kaudu.


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002