eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PRESIDENT ÕNNITLES METROPOLIIT EUGENIT
30.05.2018

 

Väga austatud ülempiiskop Eugeni!

 

Õnnitlen Teid Eesti Kirikute Nõukogu nimel Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku peaks, Tallinna ja kogu Eesti metropoliidiks valimise puhul! Soovin Teile Teie uues ja vastutusrikkas ülesandes palju jõudu, palju aastaid ja rohket Jumala õnnistust!

Loodan, et Teie juhtimisel jätkab Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik oma aktiivset osalemist Eesti Kirikute Nõukogu töös. On ju Eesti Kirikute Nõukogu rajamise üheks initsiaatoriks 1989.aastal olnud tollane metropoliit ja hilisem patriarh Aleksius II. Samuti oleme väga tänulikud Teie eelkäijale, metropoliit Korneliusele, kes igati toetas kirikute koostööd ja andis suure panuse Eesti Kirikute Nõukogu tegevusse. Ühiskondlike muutuste keskel ja suhetes riigivõimuga on kirikute üksteisemõistmine ja koostöö jätkuvalt vajalik. Oleksime väga rõõmsad, kui Te olete valmis osalema Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolekutel, et tuua ühisesse arutellu oma seisukohad.

Loodame, et saate peagi asuda oma ülesandeid täitma, õnnistuseks Teie juhitavale kirikule ja siinsele rahvale.

 

 

Peapiiskop emeeritus Andres Põder

Eesti Kirikute Nõukogu president


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002