eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU JÕULULÄKITUS 2017

EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU JÕULULÄKITUS
 

Kristus sünnib, kiitke!
Kristus tuleb taevast, minge vastu,
Kristus on maa peal, tõstke ennast kõrgesse,
laula, kõik maailm, Issandale!
Õigeusu kirikulaul


Armsad kaasmaalased!
Lähenemas on pühad, mil meenutame Kristuse sündi. Inimkond on
läbi aegade ikka Jumalat otsinud, sest tunnetus kellestki kõrgemast
on inimestel kogu aeg olemas olnud. Aga just nüüd tähistame püha,
mil Jumal Ise end ilmutas. Ta ületas kuristiku, mille olime iseenda ja
Tema vahele tekitanud, ning sündis Ise meie keskele.
Hommikumaa tarkadele ilmutati Kuninga sündi tähe kaudu ja seda
just nii palju varem, et Kristuse sündimise ajaks Jeruusalemma
jõuda. Karjased väljal said inglitelt teate alles siis, kui Kristus oli
juba sündinud, aga vastsündinud Jeesuslast kummardama jõudsid
targad ja karjased pea üheaegselt. Jumal oskab arvestada meie
igaühe eripäraga, kuid lõpuks tahab Ta meid kõiki tuua Enese
juurde.
Teed kirikusse ei ole tänapäeval sugugi lihtne leida. Jõuludest
räägitakse palju, kuid sageli omandab see teema kommertsliku
värvingu. Kohane on siiski meenutada, et jõulud on justnimelt
Kristuse sündimise püha ning välise asemel võiksime rohkem
tähelepanu pöörata seesmisele. Peamine sellel päeval on ikkagi
vaikne, tasane ja alandlik Jeesuslaps.
Kui leiame Kristuse, võime maisest sagimisest ja kiirustamisest
kõrgemale tõusta. Mitte tiitlid ja seisused ei oma seejuures tähtsust,
vaid alandlik ja tasane meel ning südamepuhtus on see, mis tõstab
meid Jumalale lähemale, nii et võiksime Teda tõesti näha.
Soovime, et igaüks leiaks enese jaoks üles tee, millel Kristus juba üle
2000 aasta tagasi hakkas meile vastu tulema. Tema, kes on tarkadele
ilmunud tarkuses ja lihtsatele lihtsuses, on kogu maailma jaoks
siiski Jumal, Keda praeguste pühade ajal on kohane kiita ja tänada.


Kristus sünnib, kiitke!

            

(.pdf) »


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002