eng | est 
  Uudised
 
AUSTATUD EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU KODULEHEKÜLJE LUGEJA!

Teil on võimalus saada siit teavet EKN-i tegevuse kohta ja täiendada isiklikke teadmisi Eesti kristlikust maastikust. On vana tõde, et enne kui otsustada asjade üle, on vaja omada informatsiooni sellest, mille vastu tuntakse huvi, et seejärel kujundada oma arvamus.

Kiriku ja religiooni valdkonda hõlmavates küsimustes võiks Eesti rahvas olla teadlikum ja haritum. Siit ka soovitus: leidke aega ja omage head tahet õppida tundma meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavaid usulisi väärtusi. Kirikutel ja kogudustel on omad ajalooliselt väljakujunenud õpetuslikud seisukohad ja traditsioonid. Oikumeeniline liikumine on kasvatanud kristlaste seas sallivust ja paremat üksteisemõistmist, säilitades seejuures iga kiriku rahvuslikku või kultuurilist omapära.

Soovitan lugejatele evangeelset nõuannet: otsige, siis te leiate!
Õnnistust ja rahu soovides


Religiooniõpetuse platvorm (d=13) »


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002