eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU KUULUTAB VÄLJA STIPENDIUMIKONKURSI KOGUMIKU „KUHU LÄHED, MAARJAMAA“ SÜMPOOSIONILE 15.04.2016 TARTUS ETTEKANNETEKS JA ARUTELU MATERJALIDE KOOSTAMISEKS
10.03.2016

Eesti Kirikute Nõukogu annab käesoleva aasta sügisel välja artiklite kogumiku „Kuhu lähed, Maarjamaa? – Quo vadis Terra Mariana?“, mille toimetajaks on Eerik Jõks. Kogumiku eesmärgiks on kajastada 2015. aastal läbiviidud uuringu „Elust, usust ja usuelust“ tulemuste analüüsi ning muid päevakohaseid teemasid.

 

Kogumiku koostamise vaheetapina toimub Tartus 15.04.2016 sümpoosion, millel arutatakse religioonisotsioloogilistel ja misjoloogilistel teemadel. Stipendiumifondi suurus on 1000.- eurot ja sellest antakse välja kuni kümme stipendiumit.

Teemad, mis tulevad sümpoosionil käsitlemisele on: (1) takistused kogudusega liitumisel; (2) kogudusse integreerumise probleemid; (3) muutused suhtumises homoseksuaalsusesse 20. sajandil; (4) levinumad meditsiiniteaduslikud teooriad homoseksuaalsuse kohta; (5) kristlik apologeetika nn. vikaarkristlastele; (6) kristlik apoloogeetika nn. uue vaimsuse viljelejatele; (7) kristlik apoloogeetika ristiusu väliste vaimsete praktikate viljelejatele;  (8) ühe piirkonna sotsiaaldemograafiiste tunnuste arvestamine misjonitöös.

Saabunud taotlusi hindab kogumiku toimetaja ja teeb ettepaneku stipendiumide eraldamiseks Eesti Kirikute Nõukogu juhatusele. Stipendium rakendub kas ettekandena sümpoosionil või kirjaliku materjalina sümpoosioni ettevalmistamiseks. Vastava valiku teeb kogumiku toimetaja läbirääkimistes stipendiaatidega.

Taotluste esitamise tähtaeg on 21. märts ja stipendiumid kuulutatakse välja hiljemalt 24. märtsil Eesti Kirikute Nõukogu kodulehel www.ekn.ee.

Stipendiumi taotlemiseks palutakse täita juuresolev ankeet ja saata see digitaalselt allkirjastatult aadressile eerik@ekn.ee hiljemalt 21. märtsi keskpäevaks. 

Eesti Kirikute Nõukogu jätab endale õiguse nõuda kandidaatidelt vajadusel täiendavaid ja/või täpsustavaid andmeid ja/või dokumente. Täiendavat teavet stipendiumi tingimuste kohta saab Eesti Kirikute Nõukogu teadurilt Eerik Jõksilt e-posti aadressil eerik@ekn.ee ja telefonil 646 1034.

 

Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaat

Tehnika 115 Tallinn 10139

ekn@ekn.ee

646 10 28

Sümpoosioni stipendiumi taotlus (.pdf) »


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002