eng | est 
  Uudised
 
IN MEMORIAM AARNE KRIISK (28.01.1944–31.01.2015)

Igavikku on kutsutud Eesti Kirikute Nõukogu asutajaliige Aarne Kriisk.

Kuremäel, Pühtitsa kloostris, 16. veebruaril 1989. aastal loodi Eesti Kirikute Nõukogu, mille asutamisprotokollile andis teiste hulgas ka allkirja Seitsmenda Päeva Adventistide vanempresbüter Aarne Kriisk. Ta töötas adventkoguduse pastorina alates 1970. aastast,  aastatel 1979–1988 teenis Aarne Kriisk Eesti Adventistide Koguduste Liidu esimehena, aastatel 1998–2003 oli ta liidu peasekretär ning kuni 2009. aastani, mil ta suundus emerituuri, Tallinna I koguduse pastor, hiljem ka kogudusevanem.

Aarne Kriisk oli Kirikute Nõukogu loomisest peale selle aktiivne liige kuni emerituuri siirdumiseni.

Jumal oli teda õnnistanud mitme talendiga, mis kõik said rakendatud Jumalariigi tööle.

Asutajaliige, Eesti Metodisti Kiriku superintendent emeritus Olav Pärnamets meenutab: „Oma mälestusi Aarnest lühidalt kokku võttes võin kogu südamest öelda, et ta oli minu armas vend Jeesuses Kristuses, kelle kõrval olla ei olnud ei külm ega kitsas, vaid soe ja avar.“

Jumal trööstigu ja julgustagu sugulasi ja kõiki usukaaslasi.

 

Jeesus Kristus ütleb: „Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama?“ Johannese 14:1-2.

 

Eesti Kirikute Nõukogu


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002