eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU KUULUTAB VÄLJA KONKURSI OIKUMEENILISE AASTAPREEMIA TIITLILE

 

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia 2014 antakse silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades. 

Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises eluvaldkonnas. 

 

Ettepanekud oikumeenilise aastapreemia kandidaatide osas esitada kirjalikult 10. novembriks 2014 Eesti Kirikute Nõukogule aadressile Tehnika 115, 10139 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile ekn(ät)ekn.ee .


Ettepanekus esitada järgmised andmed: 

1. kandidaadi nimi;

2. kandidaadi kontaktandmed; 

3. kandidaadile preemia andmise põhjendus;

4. lühike kirjeldus kandidaadi elu- ja teenistuskäigust;

5. vähemalt üks soovituskiri.


Kandidaate võivad esitada kõik Eestis alaliselt elavad isikud ja organisatsioonid. Kandidaadiks ei saa ennast ise esitada. Ettepanek peab olema varustatud esitaja aadressi ja telefoniga. 

Eesti Kirikute Nõukogu jätab endale õiguse teha kandidaadi kohta täiendavaid järelpärimisi.

 

Täiendav info:

Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaat

Tehnika 115, Tallinn 10139

646 1028

e-post: ekn@ekn.ee
← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002