eng | est                        
 
          UUDISED
 
 
ARVAMUS KOOSELUSEADUSE EELNÕU 650 SE I KOHTA

 

30. aprillil 2014 saatsid Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhid Riigikogu liikmetele pöördumise, milles tuntakse sügavat muret Riigikogus menetlusse võetud kooseluseaduse eelnõu 650 SE osas. 

Seoses käivitatud kooseluseaduse menetlemisega palub Eesti Kirikute Nõukogu arvesse võtta järgmisi asjaolusid:

1. Leiame, et perekonna ja abielu kaitsmine on nii loomupärane kui ka põhiseaduslik ülesanne.

2. Oleme seisukohal, et kooseluseadus ei aita kaasa perekonna ja abielu väärtustamisele.

3. Me ei pea õigeks abielu põhjendamatut ümbernimetamist kooseluks.

4. Leiame, et kooseluseaduse vastuvõtmisega ei taotleta demokraatia ega võimalikult paljude inimeste õnne suurendamist.

5. Juhime tähelepanu asjaolule, et kooseluseaduse vastuvõtmine võib kujuneda tõsiseks julgeolekuriskiks. 

6. Kooseluseaduse vastuvõtmise järel võivad samasooliste paaride poolt lapsendatavad lapsed kaotada loomuliku sideme omaenda eri soost vanematega. 

7. Eesti Kirikute Nõukogu on jätkuvalt seisukohal, et vabaabielulist suhet, sealhulgas samasooliste vahel on võimalik reguleerida võlaõigusseaduse alusel.

 

Eesti Kirikute Nõukogu toetab terve, tugeva ja jätkusuutliku perekonna ja ühiskonna kujundamist, mis tugineb Õhtumaa ja Eestimaa traditsioonilistele kristlikele väärtustele ning suudab tagada meie rahva iseseisvust ja vabadust. EKN palvetab oma maa ja rahva eest ning soovib riigi kõrgemaile esinduskogule tõeliselt riigimehelikku nägemust, tarkust ja vastutustunnet Eestimaa tulevikku määravate otsuste langetamisel. 

Loe Kirikute Nõukogu pöördumisest lähemalt (.pdf) »


← tagasi   ↑ üles
 

Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 6461028, 5122564, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002

Esileht Liikmed EKN Töövaldkonnad Viited Sümboolika Kontakt Uudised Läkitused Kalender