eng | est 
  Uudised
 
PEVKUR: „KAHEKSA SAJANDIT MAARJAMAAD“ ON HEA NÄIDE KIRIKUTE JA RIIGI KOOSTÖÖST

 

Esmaspäeval, 28. aprillil kohtus siseminister Hanno Pevkur Eesti Kirikute Nõukogu juhatusega. Kohtumisel arutati muuhulgas Eesti kirikute järgmise aasta suursündmuse „Kaheksa sajandit Maarjamaad“ tähistamisega seonduvat.

„Ürituse ettevalmistamine on hea näide kirikute ja riigi vahelisest kogu ühiskonnale suunatud koostööst,“ rääkis siseminister Hanno Pevkur tänasel koosolekul ning tunnustas kirikute senist tööd. Sündmuse väärikaks tähistamiseks on mitmed riigiasutused, usulised ühendused, koolid ja mittetulundusühingud loonud koostöökogu, kes hoolitseb selle eest, et aastapäev saaks korralikult ettevalmistatud.

„Kaheksa sajandit Maarjamaad“ sündmused algavad juba sel sügisel ning kestavad kuni järgmise aasta lõpuni. Täpse ürituste kalendri ja lisainfot leiab aadressilt www.maarjamaa800.ee.

Lisaks räägiti kohtumisel ka abielu sõlmivate vaimulike järgmisel aastal toimuvast koolitusest ja eksamist. „Eestis on täna 135 vaimulikku, kes on teinud eksami ja saanud õiguse sõlmida abielusid. See on hea uudis neile, kes soovivad abielluda kirikus ja saada samal ajal ka riigi silmis seaduslikeks abikaasadeks. Nad ei pea jah-sõna ütlema kaks korda,“ rääkis siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au. Võimalus abielusid sõlmida on vaimulikel aastast 2001 ja umbes 10 protsenti kõigist abieludest sõlmitakse vaimulike poolt.

Teiste teemade hulgas räägiti kohtumisel ka Eesti Kirikute Nõukogu tellitud ja koostöös uuringufirma Saar Polli poolt järgmisel aastal läbiviidavast üleriigilisest küsitlusest „Elust, usust ja usuelust“, mille eesmärk on uurida Eesti elanike suhtumist religiooni. Uuring toimub juba viiendat korda ja esimene küsitlus viidi läbi aastal 1995. „Iga küsitluse küsimuste hulgas on aastast aastasse korduvad küsimused, et oleks võimalik selgitada muudatusi inimeste hoiakutes ja tõekspidamistes. Samal ajal sõnastatakse mõned küsimused eluvaldkondades, mis on hetkel aktuaalsed,“ rääkis Au.

Siseminister Hanno Pevkuriga kohtusid Eesti Kirikute Nõukogu president peapiiskop Andres Põder, asepresident pastor Meego Remmel ja täitevsekretär pastor Ruudi Leinus.

Kaksteist aastat tagasi sõlmiti Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu vahel ühishuvide protokoll. Eesti Kirikute Nõukogu on kirikutevaheline organisatsioon, mis ühendab endas 8 kirikut ja 2 koguduste liitu üle kogu Eesti. Eesti Kirikute Nõukogu on asutatud 1989. aastal Pühtitsa kloostris Kuremäel.

 

Info:
Ilmo Au

Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja
e-post: ilmo.au@siseministeerium.ee

tel 612 5057


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002