eng | est 
  Uudised
 
TOIMUS EUROOPA KIRIKLIKE NÕUKOGUDE PEASEKRETÄRIDE KOHTUMINE

Käesoleva aasta Euroopa rahvuslike kiriklike nõukogude peasekretäride kohtumine toimus 14.-16. mai 2013, esmakordselt kahes linnas – Helsingis ja Tallinnas.

Esindatud olid 15 riigi oikumeenilist nõukogu (Austria, Belgia, Eesti, Holland, Iiri, Inglismaa, Norra, Poola, Saksa, Soome, Šoti, Šveits, Taani, Ungari, Wales) ja lisaks veel Euroopa Kirikute Konverentsi peasekretär dr Guy Liagre ning Kirikute Maailmanõukogust programmijuht dr Daniel Buda.

Kohtumisel esitati riikide kaupa 2012. aastal toimunud olulisemate sündmuste ülevaade ning toimusid plenaaristungid. 

Usuõpetuse kohta tegid ettekande dr Einike Pilli ja islami soomekeelseid usuõpetuse materajale tutvustas õpetajana koolis töötav moslem Suaad Onniselkä.

15. mai oli täielikult pühendatud Eestile. Tutvuti Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kiriku ja Oleviste kirikuga. 

Esimene plenaaristung toimus Riigikogu Teabekeskuse saalis ja tähelepanu keskmes oli „Religioon Eestis: õiguslikus ja poliitilises perspektiivis.“ Ettekandeid pidasid Riigikogu Põhiseaduskomisjoni esimees dr Rait Maruste, Siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik dr Ringo Ringvee ja Eesti Kirikute Nõukogu president peapiiskop Andres Põder.

Edasine töö toimus Pirita kloostris. Teise plenaaristungi teemaks oli „Kristlus Eesti ühiskonnas: oikumeenilises perspektiivis“. Ettekandeid pidasid Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus, EELK assessor Gustav Piir ja Eesti Kirikute Nõukogu asepresident, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president dr Meego Remmel.

Viimase plenaaristungi teemaks oli „Religioon Eesti ühiskonnas: sotsioloogilises perspektiivis“. Ettekande pidas dr Andrus Saar, Saar Poll Sotsiaal- ja Turu-uuringute firmast.

Osavõtjad tundsid suurt huvi Eesti kiriku olukorra, riigi ja kiriku suhete, eestimaalaste religioossuse ning oikumeeniliste suhete osas Eestis. Ettekandjatele esitati hulgaliselt küsimusi.

Sellised iga-aastased kohtumised on väga olulised info vahetamise seisukohalt ja teistes riikides tehtava oikumeenilise tööga tutvumise eesmärgil.

 

Info:
Ruudi Leinus

Täitevsekretär
e-post: ekn(ät)ekn.ee

tel 646 1028


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002