eng | est 
  Uudised
 
KUHU LÄHED, MAARJAMAA? ARUTELUÕHTU RAKVERE KOLMAINU KOGUDUSE NOORTEMAJAS 28. MÄRTSIL KELL 18.30
14.03.2017

 

Kogumiku „Kuhu lähed, Maarjamaa?“ ilmumisest on möödunud üle kolme kuu ja nüüd peaks raamat olema jõudnud Eestimaa vaimulike ja koguduste ilmiktöötegijateni. Praeguseks on neil, kes valutavad südant kirikuelu tuleviku pärast Eestis olnud võimalus raamat läbi lugeda ning põhiosas ja läbi töötada. See tähendab, et nüüd on võimalik alustada laiapõhjalist arutelu kirikuelu tulevikust Eestis, mis oli püstitatud kogumiku üheks eesmärgiks.

Selleks korraldab Eesti Kirikute Nõukogu 2017. aastal arutelude seeria, mis päädib konverentsiga selle aasta lõpus. Konverentsi toimumise aeg ja koht tehakse teatavaks märtsi lõpus. Arutelud erinevatel teemadel toimuvad kõikjal Eestis ja esimene leiab aset 28. märtsil kell 18.30 Rakvere Kolmainu koguduse noortemajas, Pikk tn 19.

Kogumik on mahukas ja seetõttu on otstarbekas piiritleda arutletavad teemad, mida ühel arutelul käsitletakse. Rakveres toimuval arutelul on teemadeks (1) kristlus ja teised vaimsed praktikad ning (2) kristlusevälised vaimsed praktikad kui missioloogiline võimalus. Arutelu toimub kogumikus „Kuhu lähed, Maarjamaa?“ ilmunud vastavasisuliste tekstide põhjal ja arutelu korraldaja eeldab, et arutelul osalejad on sellekohased tekstid läbi töötanud. Vastasel juhul ei saa arutelu olla konstruktiivne ja on oht mõttevahetuse laiali valgumiseks. Tekstid, mida oleks tulemuslikus arutelus  osalemiseks vaja lugeda on kogumikus lehekülgedel 165–179 ja 248–261. Samuti on soovitav tutvuda toimetaja Eerik Jõksi eessõnaga kogumikule lehekülgedel 20–33 ja Ingmar Kure artikliga 208–223.

Kes ei ole omale saanud kogumikku soetada, võib tellida vajalikud väljavõtted, kirjutades oma soovist aadressil eerik@ekn.ee. Väljavõtete tellimine on prii. Arutelu esmaseks sihtgrupiks on koguduste vaimulikud ja ilmiktöötegijad, eriti need, kes on seotud misjonitööga. Oodatud on aga kõik huvilised ning osaleda võib ka ainult kuulajana.

 

Kõikide arutelude keskseks teljeks on missioloogiliste võimaluste tõhusam kasutamine Eestis. Osavõtt arutelust on samuti prii. Soovijatel palutakse registreeruda hiljemalt 27. märtsi lõunaks aadressil eerik@ekn.ee. Samalt aadressilt saab küsida täiendavat teavet toimuva kohta.

Ühtlasi kutsun üles Kirikute Nõukogu liikmeskirikuid andma teada oma soovist korraldada oma piirkonnas arutelusid teemal „Kuhu lähed, Maarjamaa?“. Sellisest soovist tuleks teata Eesti Kirikute Nõukogu teadurile Eerik Jõksile aadressil eerik@ekn.ee.

Kogumiku „Kuhu lähed, Maarjamaa?“ saab Tallinnas osta Piibliseltsi raamatupoest ja Eesti Kirikute Nõukogust; Tartus Pauluse koguduse raamatupoest ning samuti Apollo ja Rahva Raamatu poodidest.

 

 

Eerik Jõks

Eesti Kirikute Nõukogu teadur

eerik@ekn.ee

6461034

6461028


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002