eng | est                        

          TÖÖVALDKONNAD  
          PROJEKTID  
 
 
 

KUTSE ANDMINE

Eesti Kaplanite Kutseühing (edaspidi EKKÜ) annab alates 29.05.2014a.a välja järgmisi kutseid:

  1. Kaplani kutse, tase 6
  2. Kaplani kutse, tase 7
  3. Hingehoidja kutse, tase 6
  4. Hingejhoidja kutse, tase 7

Kutse andmine toimub vastavalt Kutseseadusele ning kaplani ja hingehoidja kutsete kutse andmise korrale. Tutvu lähemalt siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/KutS, (link kutse andmise korra failile).

Kutsesüsteemiga saate tutvuda siin: http://www.kutsekoda.ee/et/index


Kutse taotlemine

1. Kaplani kutse, tase 6. Tutvu kutsestandardiga: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10491198/pdf/kaplan-tase-6.3.et.pdf

Kaplani kutse, tase 6 taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid. Tutvu vajalike andmetega siin (vt „Kutse andmise kord“ punkt 5.1.1): http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10523770/dokumendid

2. Kaplani kutse, tase 7. Tutvu kutsestandardiga: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10491283/pdf/kaplan-tase-7.3.et.pdf

Kaplani kutse, tase 7 taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid. Tutvu vajalike andmetega siin (vt „Kutse andmise kord“ punkt 5.1.3): http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10523770/dokumendid

3. Hingehoidja kutse, tase 6. Tutvu kutsestandardiga: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10491333/pdf/hingehoidja-tase-6.3.et.pdf

Hingehoidja kutse, tase 6 taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid. Tutvu vajalike andmetega siin (vt „Kutse andmise kord“ punkt 5.1.2):  http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10523770/dokumendid

4. Hingehoidja kutse, tase 7. Tutvu kutsestandardiga: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10491361/pdf/hingehoidja-tase-7.3.et.pdf

Hingehoidja kutse, tase 7 taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid. Tutvu vajalike andmetega siin (vt „Kutse andmise kord“ punkt 5.1.4): http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10523770/dokumendid


Kutse taotlemisega seotud dokumentide vormid:

Hingehoidja kutse taotlemise avaldus
Kaplani kutse taotlemise avaldus


Kutse andmisega seotud kuupäevad

Kutsekomisjon on seoses uue kutseandmise vooruga määratlenud järgmise ajakava:

  • Laekunud avalduste esitamise tähtaeg 26.04.2019
  • Kutse taotlejate esitatud dokumentide hindamise ajavahemik 29.04. – 03.05.2019
  • Hindamiskomisjoni vestlusvoor taotluse esitanud isikutega ajavahemikus 06.05. – 10.05.2019
  • Kutsekomisjoni otsused kutse andmise kohta ajavahemikus 17.05.2019

 

Hind

Kutse taotlemine maksab 60 EUR taotleja kohta.
Summa tuleb tasuda 7 päeva jooksul peale kutsekomisjoni otsuse teatavakstegemist taotlejale.

Panga rekvisiidid:

Saaja: Eestis Kaplanite Kutseühing
Pank: AS SEB Pank
Arveldusarve number (IBAN): EE931010220210101226
Selgitus: kutse nimetus (näiteks Kaplani kutse) ja taseme number (näiteks tase 6)


Kutseühingu kontaktandmed

Aadress: Tehnika 115, Tallinn 10139
Elektronaadress: info.ekku@gmail.com
Kontaktisik: Igor Miller (ühingu juhatuse liige)
Kontakttelefon: +372 524 5927


Kutsekomisjoni liikmed

Ruudi Leinus, esimees (Eesti Kirikute Nõukogu)    
Avo Üprus, aseesimees (Eesti Kirikute Nõukogu)    
Kerstin Kask, liige (EELK Usuteaduste Instituut)    
Merike Kütt, liige (Justiitsministeerium)    
Naatan Haamer, liige (OÜ Katriito Nõustamiskeskus)    
Taavi Laanepere, liige (Eesti Kaitsevägi)
 Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 6461028, 5122564, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002

Esileht Liikmed EKN Töövaldkonnad Viited Sümboolika Kontakt Uudised Läkitused Kalender